This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Data protection

Ιδιωτικότητα προστασίας δεδομένων 

Για την επιτέλεση των καθηκόντων του έναντι των ευρωπαίων πολιτών, μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες (« δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα »), οι οποίες συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, «ο κανονισμός» .

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Νοεμβρίου 2018 και τέθηκε σε ισχύ από την 11η Δεκεμβρίου 2018.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ

Τι σημαίνει «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»;

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του·

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Οι ιστότοποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Ορισμένα είναι υποχρεωτικά, λόγω των τεχνολογιών που βρίσκονται πίσω από το διαδίκτυο, ορισμένα άλλα είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των δικτυακών μας τόπων, ενώ άλλα κοινοποιούνται εθελοντικά από εσάς μέσω του πλαισίου συγκατάθεσης ή ειδικών εντύπων. Μόνο λίγες σελίδες σάς καλούν να καταχωρίσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την απάντηση σε ειδικά αιτήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας σας ενημερώνει πάντοτε, μεταξύ άλλων, για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τη νομική βάση, τις κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται, και κυρίως για τα δικαιώματά σας, καθώς και σχετικά με το πρόσωπο με το οποίο να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα. Για παράδειγμα, η σελίδα Αιτήματα πολιτών για την παροχή πληροφοριών (Ask EP) εμφανίζει ένα κουμπί «επικοινωνήστε μαζί μας» που ενεργοποιεί ένα επιγραμμικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο σάς ζητά να αναγράψετε τουλάχιστον (υποχρεωτικά πεδία) επώνυμο, όνομα, χώρα διαμονής και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και, ενδεχομένως, φύλο, διεύθυνση, ηλικία, επάγγελμα και ιθαγένεια. Μόλις αποσταλεί, το ερωτηματολόγιο διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου αυτή να μπορέσει να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συγκεντρώνονται υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά για καθορισμένους και σαφώς δηλωμένους σκοπούς, και δεν επαναχρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό.

Τα προσωπικά στοιχεία διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία των δεδομένων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης θα περιλαμβάνονται πάντα στην πολιτική ιδιωτικότητας που αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας. Ορισμένα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο για σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς λόγους ή για λόγους ασφάλειας, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων του κανονισμού.

Κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Γνωστοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών, και αποκλειστικά στις προσδιοριζόμενες κατηγορίες παραληπτών. Δεν αποκαλύπτουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης και δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση των δεδομένων αυτών από κατάχρηση από τρίτους.

Οι ιστότοποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ελέγχει αυτούς τους ιστοτόπους, συνιστούμε να ελέγχετε και τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικότητας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτούς και να ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή, κατά περίπτωση, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή τους ή στη ρητή συγκατάθεσή τους, οι πολίτες έχουν επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,

Για κάθε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας καλούμε να επικοινωνήσετε είτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας (όπως προσδιορίζεται στην πολιτική ιδιωτικότητας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας) είτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΠΔ).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ο οποίος είναι η αρχή προστασίας δεδομένων για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα καθήκοντά του είναι η επεξεργασία καταγγελιών και η διεξαγωγή ερευνών. 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΠΔ)

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού στο πλαίσιο του θεσμικού οργάνου.

Κάθε υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που χρησιμοποιεί πληροφορίες οι οποίες αντιστοιχούν σε άτομα καλύπτεται από αυτόν τον κανονισμό και οφείλει να εφαρμόζει τον κανονισμό και να κοινοποιεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κάθε πράξη κατά την οποία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας (συλλογή, μελέτη, διαβίβαση, οργάνωση κ.λπ.).

Οι πράξεις αυτές περιγράφονται σε ειδικά αρχεία που αποθηκεύονται στο «Μητρώο προστασίας δεδομένων των αρχείων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση και να συμβουλεύεται τα εν λόγω αρχεία στη γλώσσα στην οποία καταχωρήθηκαν οι πληροφορίες. Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζει ο κανονισμός βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι η αρχή προστασίας δεδομένων για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα από τα καθήκοντά του είναι η επεξεργασία καταγγελιών και η διεξαγωγή ερευνών. Ο Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα παραλάβει και θα διεκπεραιώσει την καταγγελία σας.

Contact: