This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Текущи процедури
за подбор

Филтриране на свободни места

Филтриране на свободни места

Подновяване на търсенето

КОНКУРС PE/AD/301/2024  АДМИНИСТРАТОРИ С НИДЕРЛАНДСКО ГРАЖДАНСТВО (AD 6) 

Вж. обявлението

КОНКУРС PE/AD/300/2024    АДМИНИСТРАТОРИ С АВСТРИЙСКО ГРАЖДАНСТВО (AD 6)

Вж. обявлението

КОНКУРС PE/AD/304/2024   АДМИНИСТРАТОРИ С ЛЮКСЕМБУРГСКО ГРАЖДАНСТВО (AD 6)  

Вж. обявлението

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Вж. обявлението

КОНКУРС PE/AD/299/2023/TRAD - СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЗИЦИ И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (AD 5)

- Люксембург
Вж. обявлението

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС АДМИНИСТРАТОРИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ИКТ (AD6/AD8)

Вж. обявлението

КООРДИНАТОРИ НА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ (AST 1)

Вж. обявлението

PE/281/S/FINS - БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР - SAP (AD 6 / AD 9)

Вж. обявлението

СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА IV) В ОБЛАСТТА НА КОМУНИКАЦИЯТА СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКИ С ПРЕСАТА И МЕНИДЖЪР НА ОБЩНОСТ

Вж. обявлението

PE/280/S/LINC - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АДМИНИСТРАТОР – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ (AD 7)

- Брюксел
Вж. обявлението
Резултати 1 - 10 - 13