This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Politika používania súborov cookie

Because you de-activated JavaScript in your browser, the European Parliament does not add any analytical cookie on your device. If you change your mind and accept to be tracked by the European Parliament, please activate JavaScript in your browser and refresh your cache.

Používa Európsky parlament na svojom webovom sídle súbory cookie a serverové logy?

Európsky parlament používa rôzne druhy súborov cookie na rôzne účely.

  • Niektoré súbory cookie nám umožňujú povoliť konkrétne funkcie alebo skvalitniť vašu navigáciu, zatiaľ čo iné nám umožňujú analyzovať spôsob, akým si prehliadate naše webové sídla, a tak ho zlepšovať.
  • Niektoré z nich sú nevyhnutne potrebné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zapamätať si vaše preferencie a nastavenie a na základe toho prispôsobiť vašu navigáciu na stránke.

Parlament okrem súborov cookie využíva aj serverové logy, ktoré umožňujú analyzovať, monitorovať a diagnostikovať naše technické infraštruktúry a aplikácie. Pomáhajú nám zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť, prešetrovať mimoriadne udalosti, monitorovať výkonnosť našej siete a telekomunikácií a poskytovať pomoc používateľom.

Navigáciou na našich webových sídlach automaticky súhlasíte s používaním:

  • všetkých technických a dočasných súborov cookie, ktoré sa ukladajú počas prehliadania stránky,
  • všetkých preferencií návštevníka (napríklad zvolený jazyk), ktoré sa ukladajú natrvalo,
  • všetkých serverových logov, ktoré sa ukladajú iba na obmedzený čas.

Všetky súbory cookie a serverové logy, ktoré Parlament používa na svojich webových sídlach, sú uvedené a opísané na stránke Zoznam používaných súborov cookie.

Ako súhlasiť alebo nesúhlasiť s používaním analytických súborov cookie?

Parlament používa analytické súbory cookie, ktoré nám umožňujú sledovať spôsob, akým si návštevníci prehliadajú webové sídlo, s cieľom skvalitniť navigáciu.

Analytické súbory cookie sa umiestňujú prostredníctvom nášho webového analytického nástroja AT Internet a predstavujú súbory cookie tretích strán. Pomáhajú nám pri vypracúvaní súhrnných a anonymných štatistických správ o navigácii návštevníkov na našich stránkach.

Môžete s nimi súhlasiť alebo ich odmietnuť kliknutím buď na banner, ktorý sa zobrazuje v spodnej časti našich webových stránok, alebo cez widget ponúkaný vo vrchnej časti tejto stránky. Ak sa rozhodnete uvedené podmienky neprijať ignorovaním tejto otázky, Európsky parlament nebude posielať žiadne súbory cookie.

Ak si neželáte, aby bola vaša internetová aktivita sledovaná, môžete vo svojom prehliadači zapnúť aj funkciu „Do Not Track“. Táto funkcia zabezpečí, že nebudeme môcť sledovať vašu internetovú aktivitu. Nastavenia funkcie „Do Not Track“ sú k dispozícii vo väčšine prehliadačov.

Všetky detaily súvisiace s analytickými súbormi cookie sú dostupné na stránke Zoznam používaných súborov cookie.