This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Cookies inventory

Zoznam používaných súborov cookie 

Technické a dočasné súbory cookie 

Tieto súbory cookie sa ukladajú iba počas prehliadania stránky.

PHPSESSID

Účel: Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky.        

Trvanie: Po zavretí prehliadača sa vymaže

Súbory cookie týkajúce sa preferencií návštevníkov
Tieto súbory cookie sú trvalé.

Europarlcookiepolicysagreement

Účel: Ukladá informácie o tom, či používateľ prijal alebo odmietol používanie analytických súborov cookie.

Trvanie: 13 mesiacov

Analytické súbory cookie

AT Internet je webový analytický nástroj, ktorý si Európsky parlament vybral na monitorovanie svojich webových sídel.

Tento nástroj sme nakonfigurovali tak, aby sme v čo najväčšej miere obmedzili zber osobných údajov našich používateľov. Zaviedli sme napríklad systém, ktorý zamedzuje identifikáciu IP adresy tým, že automaticky odstraňuje posledný oktet (posledné tri čísla) IP adresy každého návštevníka (internetový protokol), čím znemožňuje identifikovať návštevníka len prostredníctvom jeho IP adresy.

Jedinými údajmi, ktoré sledujeme s cieľom skvalitnenia našich webových sídel prostredníctvom súhrnných a anonymných štatistických správ o internetovej aktivite návštevníkov, sú:

 • IP adresa (anonymizovaná),
 • zdroje (typy, kampane, domény atď.),
 • prezeraný obsah (názov stránky, nastavenie úvodnej stránky, cesty webových stránok, URL a kánonické URL, jazyk atď.),
 • zemepisná poloha (krajina, región, mesto),
 • technický profil (zariadenia, operačný systém, internetové prehliadače, veľkosť obrazovky používateľa atď.),
 • časové údaje (dátum a čas návštevy stránok, časové pásmo používateľa),
 • kampane
 • vyhľadávanie na stránke,
 • akcie (kliknutia používateľa na náš obsah alebo akčné tlačidlá atď.),
 • súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré si stiahol do zariadenia,
 • domény (odkazy na externé webové sídla, webové sídlo sprostredkovateľa),

Svoj súhlas alebo nesúhlas s používaním našich analytických súborov cookie môžete vyjadriť na stránke politika používania súborov cookie.

Všetky súbory cookie, ktoré používa spoločnosť AT Internet, sú uvedené nižšie.

atidvisitor

Účel: Slúži na monitorovanie výkonnosti stránok navštevovaných používateľmi webových sídiel Európskeho parlamentu.

Trvanie: 13 mesiacov

atuserid

Účel: Slúži na uloženie anonymnej identity používateľa na webovom sídle Európskeho parlamentu.

Trvanie: 13 mesiacov

Ktoré údaje zo serverových logov používa Európsky parlament?

S cieľom zabezpečiť technickú bezpečnosť, výkonnosť a pomoc používateľom Európsky parlament zaznamenáva aktivity v rámci svojej technickej infraštruktúry a príslušných aplikácií.

Zber akýchkoľvek osobných údajov však obmedzujeme v čo najväčšej miere. Jediné osobné údaje, ktoré v rámci našich infraštruktúr sledujeme na účely bezpečnosti a monitorovania, sú:

 • IP adresa,
 • dátum a čas pripojenia,
 • navštívená časť webového sídla Európskeho parlamentu,
 • operačný systém,
 • prepojenie s našimi aplikáciami,
 • objem odoslaných údajov,
 • IP adresa webového sídla,
 • použitý protokol (http, https, rtmp atď.).

Údaje sa zaznamenávajú do denných log súborov na obdobie od 30 dní do šiestich mesiacov. Následne sú zálohované na šesť až dvanásť mesiacov. Na konci stanoveného obdobia sa údaje automaticky vymažú.

Všetky údaje získané cez naše aplikácie sú oznamované našej zodpovednej osobe (DPO) podľa vyhradeného postupu oznamovania ukladaného v registri ochrany údajov.