This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Cookies inventory

Wykaz plików cookie 

Jakich technicznych i sesyjnych plików cookie używamy? 

Te pliki cookie są przechowywane wyłącznie podczas danej sesji.

PHPSESSID

Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty.   

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Jakich preferencyjnych plików cookie używamy?
Te pliki cookie mają charakter trwały.

Europarlcookiepolicysagreement

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.

Okres przechowywania: 13 months

Jakich analitycznych plików cookie używamy?

AT Internet jest narzędziem analizy internetowej wybranym przez nas w celu monitorowania naszych stron internetowych.

Skonfigurowaliśmy to narzędzie, aby ograniczyć w jak największym stopniu gromadzenie danych osobowych użytkowników. Wprowadziliśmy na przykład rozwiązanie dotyczące anonimizacji adresu IP, polegające na automatycznym usuwaniu ostatniego oktetu (ostatnie trzy liczby) w adresie IP każdego odwiedzającego (protokół internetowy), co uniemożliwia identyfikację odwiedzającego jedynie za pośrednictwem jego adresu IP.

Aby ulepszać nasze strony internetowe dzięki zagregowanym i anonimowym raportom statystycznym dotyczącym aktywności odwiedzających, śledzimy wyłącznie następujące dane:

 • adres IP (poddany anonimizacji)
 • źródła (rodzaje, kampanie, dziedziny itp.)
 • przeglądane treści (nazwa strony, ustawienia stron edytorskich, ścieżka strony, URL, URL kanoniczny, język itp.)
 • geolokalizacja (państwo, region, miasto)
 • profile techniczne (urządzenia, OS, przeglądarki, rozmiar ekranu użytkownika itp.)
 • okresy (data i godzina wizyty na stronie, strefa czasowa użytkownika)
 • kampanie
 • wyszukiwanie
 • wydarzenia (kliknięcia na treść, na przyciski akcji itp.)
 • pliki, które kliknięto i które pobrano
 • domeny (linki do witryny zewnętrznej, adres strony odsyłającej)

Aby zaakceptować lub odrzucić nasze analityczne pliki cookie, przejdź do strony Polityka dotycząca plików cookie.

Wszystkie pliki cookie AT Internet są wymienione poniżej.

atidvisitor

Cel: Analizuje wydajność stron odwiedzanych przez użytkowników w witrynie internetowej Parlamentu.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

atuserid

Cel: Przechowuje anonimowy identyfikator użytkownika na stronach Parlamentu.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

Jakie dane z naszych rejestrów aktywności sieciowej wykorzystujemy?

Z uwagi na bezpieczeństwo techniczne, wydajność i pomoc użytkownikom rejestrujemy działania naszej infrastruktury technicznej i naszych aplikacji.

Niemniej jednak ograniczamy w jak największym stopniu gromadzenie wszelkich danych osobowych. Do celów bezpieczeństwa i monitorowania śledzimy wyłącznie następujące dane osobowe w odniesieniu do infrastruktury:

 • adres IP
 • data i godziny połączenia
 • odwiedzana część strony Parlamentu Europejskiego
 • system operacyjny
 • połączenie z naszymi aplikacjami
 • objętość załadowanych danych
 • adres IP witryny internetowej
 • zastosowany protokół (HTTP, HTTPS, RTMP itd.)

Dane są rejestrowane w dziennym rejestrze od 30 dni do sześciu miesięcy. Następnie są archiwizowane od sześciu miesięcy do jednego roku. Dane te są usuwane automatycznie po upływie określonego terminu.

Inspektor ochrony danych jest powiadamiany o wszystkich danych zgromadzonych przez nasze aplikacje za pomocą specjalnego procesu powiadamiania zapisanego w „Rejestrze ochrony danych”.