This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Cookies inventory

Inventář cookies 

Jaké technické a dočasné cookies používáme? 

Tyto cookies se ukládají pouze po dobu relace prohlížení.

PHPSESSID

Účel: zachování bezpečné relace v průběhu celé vaší návštěvy

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

Jaké cookies týkající se preferencí návštěvníka používáme?
Tyto cookies jsou trvalé.

Europarlcookiepolicysagreement

Účel: zaznamenávají volbu uživatele ohledně našich analytických cookies

Doba platnosti: 13 měsíců

Jaké analytické cookies používáme?

AT Internet je analytický webový nástroj, který jsme zvolili ke sledování našich webových stránek.

Tento nástroj jsme nastavili tak, aby bylo shromažďování osobních údajů našich uživatelů co nejvíce omezeno. Provedli jsme například odstranění identifikace IP adres („IP“ označuje internetový protokol) tím, že je automaticky odstraňován poslední oktet (tři čísla) IP adresy každého návštěvníka, takže konkrétního návštěvníka není možné identifikovat pouze prostřednictvím jeho IP adresy.

Jediné údaje, které sledujeme (účelem je vždy zlepšení našich webových stránek díky souhrnným a anonymním statistickým zprávám o aktivitách návštěvníků), jsou následující:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • zdroje (druhy, kampaně, domény…)
 • prohlížené obsahy (název stránky, nastavení úvodních stránek, sled stránek, URL a kanonická URL, jazyk…)
 • geolokace (země, region, město)
 • technické profily (zařízení, OS, prohlížeče, velikost obrazovky uživatele…)
 • doby (datum a čas návštěvy stránek, časové pásmo uživatele)
 • Kampaně
 • vyhledávání stránek
 • akce (kliknutí na náš obsah, na tlačítka provádění akce…)
 • soubory, na které bylo kliknuto a které byly staženy
 • domény (odkazy na externí webové stránky, webová stránka, odkud návštěvník přichází)

K přijetí nebo odmítnutí analytických cookies přejděte na naši stránku zásady používání cookies

Veškeré cookies nástroje AT Internet jsou uvedeny níže.

atidvisitor

Účel: používá se ke sledování výkonnosti stránek navštívených uživateli webových stránek Parlamentu

Doba platnosti: 13 měsíců

atuserid

Účel: používá se k uložení anonymního ID návštěvníka na webových stránkách Parlamentu

Doba platnosti: 13 měsíců

Které údaje z našich záznamů na serveru používáme?

Abychom našim uživatelům zajistili technickou bezpečnost, výkonnost a asistenci, zaznamenáváme činnost naší technické infrastruktury a našich aplikací.

V nejvyšší možné míře však omezujeme shromažďování jakýchkoli osobních údajů. Jediné osobní údaje, které sledujeme, pokud jde o naši infrastrukturu (účelem je vždy bezpečnost a monitorování), jsou následující:

 • IP adresa
 • datum a čas připojení
 • navštívená část webových stránek Evropského parlamentu
 • operační systém
 • připojení k našim aplikacím
 • objem stažených dat
 • IP adresa webové stránky
 • používaný protokol (http; https; rtmp apod.)

Údaje jsou zaznamenávány do denních souborů protokolu, které uchováváme mezi 30 dny a šesti měsíci. Poté jsou zálohovány po dobu šesti měsíců až jednoho roku. Na konci stanoveného období jsou údaje automaticky vymazány.

Všechny údaje shromážděné v rámci našich aplikací jsou oznámeny našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů zvláštním oznamovacím postupem uloženým v „rejstříku ochrany údajů“.