This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Cookies inventory

Inventarju tal-cookies 

Liema cookies tekniċi u ta' sessjoni nużaw? 

Dawn il-cookies jinħażnu biss waqt sessjoni ta' bbrawżjar.

PHPSESSID

Skop: Used to maintain your session secure during your whole visit.

Tul ta' żmien: Deleted after the closure of the browser

Liema cookies ta' preferenzi nużaw?
Dawn il-cookies huma permanenti.

Europarlcookiepolicysagreement

Skop: Użat biex tagħżel l-għażla tiegħek fil-cookies analitiċi tagħna.

Tul ta' żmien: 13-il xahar

Liema cookies analitiċi nużaw?

AT Internet hija l-għodda analitika tal-web li għażilna biex nimmonitorjaw is-siti web tagħna.

Ikkonfigurajna din l-għodda sabiex nillimitaw kemm jista' jkun il-ġbir ta' data personali tal-utenti tagħna. Pereżempju, implimentajna d-deidentifikazzjoni tal-indirizz tal-IP, billi awtomatikament inneħħu l-aħħar octet (l-aħħar 3 ċifri) mill-IP ta' kull viżitatur (Protokoll tal-Internet), u b'hekk ikun impossibbli li jiġi identifikat kwalunkwe viżitatur partikolari tal-Parlament Ewropew permezz tal-indirizz uniku tal-IP tiegħu.

L-unika data li nittraċċaw hija din li ġejja, dejjem bl-għan li ntejbu s-siti web tagħna permezz ta' rapporti statistiċi aggregati u anonimi dwar l-attivitajiet tal-viżitaturi:

 • L-indirizz IP (anonimizzat)
 • Sorsi (tipi, kampanji, oqsma, ...)
 • Kontenut li jkun ġie aċċessat (titlu tal-paġna, konfigurazzjonijiet editorjali tal-paġni, parametri tal-paġni, URL u URL kanoniku, lingwa, ...)
 • Ġeolokazzjoni (pajjiż, reġjun, belt)
 • Profili tekniċi (apparati, OS, brawżers, daqs tal-iskrin tal-utent, ...)
 • Il-perjodi (id-data u l-ħin taż-żjara fis-sit, iż-żona tal-ħin tal-utent)
 • Kampanji
 • Tfittxija fis-sit
 • Avvenimenti (klikks fuq il-kontenut tagħna, fuq il-buttuni għall-azzjoni, ...)
 • Fajls li ġew ikklikkjati u mniżżla

Dominji (links għal sit web estern, sit web ta' referenza)

Biex taċċetta jew tirrifjuta l-cookies analitiċi tagħna, żur il-paġna tal-Politika dwar il-Cookies.

Il-cookies kollha ta' AT Internet huma elenkati hawn taħt.

atidvisitor

Skop: Użat għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-paġni li jżuru l-utenti tas-siti web tal-Parlament fuq l-internet

Tul ta' żmien: 13-il xahar

atuserid

Skop: Użat biex tiġi maħżuna l-ID anonima tal-viżitatur fuq is-siti web tal-Parlament

Tul ta' żmien: 13-il xahar

Liema data mil-logs tas-servers tagħna nużaw?

Għal finijiet ta' sigurtà teknika, prestazzjoni u assistenza lill-utenti, aħna nirreġistraw l-attivitajiet tal-infrastrutturi tekniċi tagħna u tal-applikazzjonijiet tagħna.

Madankollu, nillimitaw kemm jista' jkun il-ġbir ta' kwalunkwe data personali tiegħek. L-unika data personali li nintraċċaw fuq l-infrastrutturi tagħna, dejjem għal raġunijiet ta' sigurtà u ta' monitoraġġ, hija din li ġejja:

 • L-indirizz IP
 • Id-data u s-slott ta' ħin tal-konnessjoni
 • Il-parti mis-sit web tal-Parlament Ewropew aċċessata
 • Is-sistema operattiva
 • Il-konnessjoni mal-applikazzjonijiet tagħna
 • Il-volum ta' data illowdjat
 • L-indirizz IP tas-sit web
 • Il-protokoll użat (http; https; rtmp, eċċ.)

Id-data tiġi rreġistrata ta' kuljum fil-fajls tal-log li nżommu live bejn tletin jum u sitt xhur. Imbagħad jiġu bbekkjati bejn sitt xhur u sena. Inħassru d-data awtomatikament fi tmiem il-perjodu definit.

Id-data kollha miġbura mill-applikazzjonijiet tagħna hija notifikata lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tagħna permezz ta' proċess ta' notifika ddedikat maħżun fir-"Reġistru tal-Protezzjoni tad-Data".