This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Cookies inventory

Списък на „бисквитките“ 

Кои технически и сесийни бисквитки използваме? 

Тези бисквитки се съхраняват само по време на сесията на сърфиране в интернет.

PHPSESSID

Цел: Използват се за обезпечаване на сигурността на Вашата сесия през цялото време на Вашето посещение.

Времетраене: Изтриват се след затварянето на браузъра.

Какви бисквитки за предпочитание използваме?
Тези бисквитки са постоянни.

Europarlcookiepolicysagreement

Цел: Използва се за записване на Вашия избор относно нашите аналитични бисквитки.

Времетраене: 13 месеца

Какви бисквитки за предпочитание използваме?

„AT Internet“ е инструментът за уеб анализ, който избрахме за наблюдение на нашите уебсайтове.

Ние сме конфигурирали този инструмент така, че да ограничим максимално събирането на лични данни за нашите ползватели. Например въвели сме дезидентифициране на IP адреси, с което автоматично се скрива последният октет (последните три цифри) от IP адреса (интернет протокола) на всеки от посетителите, което прави невъзможно идентифицирането на посетител само по неговия IP адрес.

По-долу са изброени единствените проследявани от нас данни, като целта на проследяването е винаги подобряване на нашите уебсайтове чрез агрегирана и анонимна статистическа информация за действията на посетителите:

 • IP адрес (анонимизиран)
 • Източници (видове, кампании, домейни,...)
 • Разглеждано съдържание (наименование на страницата, настройки на страниците, пътека на страниците, URL и каноничен URL, език, ...)
 • Географско местоположение (държава, регион, град)
 • Технически профили (устройства, оперативни системи, браузъри, размер на екрана на ползвателя, ...)
 • Времетраене (дата и час на посещението на сайта, времева зона на ползвателя)
 • Кампании
 • Търсене на сайта
 • Събития (щраквания върху нашето съдържание, върху активните бутони, ...)
 • Файлове, върху които е щракнато и които са свалени
 • Домейни (линкове към външен уебсайт, препращащ уебсайт)

За да приемете или отхвърлите нашите аналитични бисквитки, отидете на страницата за  политика относно бисквитките.

По-долу са изброени всички бисквитки на „AT Internet“.

atidvisitor

Цел: Използват се за наблюдение на функционирането на страниците, посетени от ползвателите на уебсайта на Парламента

Времетраене: 13 месеца

atuserid

Цел: Използват се за съхранение на анонимния идентификационен номер на посетителя на уебсайтовете на Парламента

Времетраене: 13 месеца

Кои данни използваме от нашите сървърни регистрационни файлове?

За целите на техническата сигурност, за целите на изпълнението и за помощта за ползвателите, ние записваме дейностите на нашата техническа инфраструктура и на нашите приложения.

Ние обаче ограничаваме в максимално възможната степен събирането на лични данни. Единствените лични данни, които следим в нашите инфраструктури, винаги с оглед на сигурността и наблюдението, са следните:

 • IP адрес
 • Дата и времеви период на връзката
 • Посетен сегмент от уебсайта на Европейския парламент
 • Операционна система
 • Връзка с наши приложения
 • Обем на заредените данни
 • IP адрес на уебсайта
 • Използван протокол (http; https и т.н.); rmp и др.).

Данните се записват в ежедневни регистрационни файлове, който съхраняваме между тридесет дни и шест месеца. След това те са подсигурени за време от шест месеца и една година. След изтичането на определения срок ние изтриваме автоматично тези данни.

Всички данни, събирани от нашите приложения, се съобщават на нашето длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) посредством специален процес на нотифициране, съхраняван в регистъра за защита на данните