This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK (IV. BESOROLÁSI CSOPORT) A KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETÉN: SAJTÓFELELŐS ÉS ONLINE MARKETING MENEDZSER

Szervezeti egység : 06-Kommunikációs Főigazgatóság
Ref. : COMM IV 2022
Útmutató a pályázóknak :

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

Szerződéses alkalmazottak (IV. besorolási csoport) a kommunikáció területén:

Sajtófelelős és online marketing menedzser

 

 1. Általános megjegyzések

Az Európai Parlament Főtitkársága e közleményt azzal a céllal teszi közzé, hogy létrehozza a pályázók (a IV. besorolási csoportba tartozó szerződéses alkalmazottak) adatbázisát a kommunikációval kapcsolatos pozíciók vonatkozásában Kommunikációs Főigazgatóságán (DG COMM).

Az adatbázis az uniós tagállamokba (az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodáiba – EPLO-kba) való esetleges jövőbeli felvételre pályázók adatbázisaként szolgál majd.

Az adatbázis létrehozását követően az érdeklődésüket kifejező személyek az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikkének rendelkezéseivel összhangban kiválaszthatók a Kommunikációs Főigazgatóságon (DG COMM) felmerülő kisegítő szerződéses alkalmazotti álláshelyekre. A kiválasztás a Parlament „A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezései” 7. cikkének („A kisegítő szerződéses alkalmazottak kiválasztásával foglalkozó vegyes bizottság (COSCON)”) és 8. cikkének („A szerződéses alkalmazottak kiválasztási eljárása”) rendelkezéseivel összhangban történik.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

Azoknak, akik szerepelni kívánnak az adatbázisban, önéletrajzot kell benyújtaniuk, és ki kell tölteniük a jelentkezési lapot az APPLY4EP platformon keresztül, felhasználói fiók létrehozásával. Ehhez figyelmesen el kell olvasniuk ezt a felhívást, majd az „Online jelentkezés” fülre kell kattintaniuk, és követniük kell az online jelentkezési eljárás lépéseit. Figyelmesen el kell olvasniuk az e közleményhez csatolt útmutatót is. Az APPLY4EP-ben csak egy felhasználói fiók hozható létre. A felhasználói fiókban rögzített személyes adatok kezelése az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel teljes összhangban történik, és naprakésszé tételük lehetőségének fenntartása érdekében módosíthatók maradnak. Az APPLY4EP-re vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat elérhető annak honlapján.

 

 1. Munkaköri leírás

A DG COMM küldetése „az Európai Unió hírnevének növelése az Európai Parlamentben megtestesülő demokratikus legitimitásának bemutatásával”, mivel a Parlament demokratikus hatalma és befolyása valamennyi tagállamban a választópolgárok megbízatásán alapul. Az EU által hozott valamennyi döntés jelentős hatással van a polgárokra. A DG COMM fő célja, hogy teljes körű és pártatlan tájékoztatást nyújtson a polgároknak és a médiának a Parlament munkájáról, és képessé tegye a polgárokat az európai demokratikus folyamatban való részvételre. E célok elérése érdekében a DG COMM több kulcsfontosságú kommunikációs csatornával is rendelkezik a Parlament tevékenységeiről és arról, amit képvisel, ideértve a sajtókapcsolatokat, a tagállamokban működő kapcsolattartó irodákat, a látogatói szolgáltatásokat, a hagyományos és online tulajdonú és fizetett médiát, az állami és magán multiplikátorhálózatokat, az elkötelezett polgárok és véleményformálók közösségét. 

Ezenkívül a DG COMM segíti a képviselőket kommunikációs tevékenységeikben, és szakértői támogatást és tanácsadást nyújt a Parlament politikai szerveinek a kommunikáció területén.

A DG COMM keres:

a) Sajtófelelősöket

b) Online marketing menedzsereket

A tagállamok kapcsolattartó irodáiban (EPLO-k) foglalkoztatott sajtófelelősök és online marketing menedzserek az alábbi tevékenységek közül egy vagy több elvégzésére kérhetők fel:

 

 1. Feladatkör

A Parlament szervei és/vagy vezetése által meghatározott programokkal és prioritásokkal összhangban, valamint az illetékes tisztviselők felügyelete alatt:

a) Sajtófelelősök

 • A Parlament tevékenységeire vonatkozó információk előkészítése, szerkesztése, közzététele és terjesztése a média és/vagy a nyilvánosság számára.
 • Szövegek nemzeti nyelvükön történő adaptálása és megszövegezése, valamint terjesztése az érintett média számára.
 • Új kapcsolatok kialakítása a médiával, hírügynökségek meglátogatása, új újságírók és tartalomalkotók rendszeres bevonása.
 • Az európai parlamenti képviselők támogatása a sajtóval való kapcsolattartásban: tájékoztatók szervezése offline és online, újságírók jelenlétének biztosítása és interjúk szervezése.
 • Közreműködés a szerkesztőségi prioritásokhoz, az EP kapcsolattartó irodáinak projektjeihez és a Parlament jogalkotási tevékenységének főbb elemeihez kapcsolódó kampányokban vagy médiatevékenységekben.
 • Az újságírók és a média kiválasztása és megcélzása érdeklődési körük, kompetenciáik és stílusuk alapján, annak érdekében, hogy eseti ajánlatot tegyen nekik. Az újságírók tájékoztatása a valós idejű fejleményekről azonnali üzenetküldő alkalmazások segítségével.
 • Újságírók meghívása a Parlament plenáris üléseire vagy egyéb kommunikációs eseményekre, valamint segítségnyújtás számukra sajtóutaik során.
 • Sajtószemináriumok és sajtótájékoztatók szervezése (online, offline és hibrid formában) Brüsszelben, Strasbourgban vagy a tagállamokban.
 • Figyelmeztetés a Parlamenttel kapcsolatos lehetséges dezinformációra/félretájékoztatásra, valamint segítségnyújtás a válaszok alakításához, ha/amikor erre szükség van.
 • A nemzeti és helyi sajtó nyomon követése, médiaelemzés készítése, a politikai fejleményekre való figyelmeztetés és egyéb hasznos jelentéstétel.
 • A rendelkezésre álló multimédiás termékek, szolgáltatások és létesítmények népszerűsítése, valamint az azokat használó újságírók segítése.
 • Hozzájárulás a szervezeti egység hatékony és eredményes adminisztratív irányításához és pénzgazdálkodásához, a hatályos szabályozásnak megfelelően.

Az alábbi konkrét ismeretek szükségesek

 • Íráskészség (sajtóközlemények, szövegek a nagyközönség számára stb.).
 • A sajtóágazat, a médiakapcsolatok és a kommunikációs stratégiák ismerete, beleértve a médiastratégiák és médiatervek kidolgozását is.
 • A tagállamok médiakörnyezetének ismerete.
 • A kommunikációs trendek ismerete.
 • Multimédia-ismeretek, a digitális kommunikáció ismerete, a közösségi média újságírásban és a médiakapcsolatokban való használatának ismerete.
 • Az európai ügyek általános ismerete.
 • Az adott terület igazgatási, költségvetési és irányítási eljárásainak ismerete.

b) Online marketing menedzserek

 • A Parlament valamennyi online platformon való jelenlétének kezelése és fenntartása, beleértve az eredeti tartalmak előkészítését és közzétételét, valamint a harmadik felek anyagainak nyomon követését és moderálását.
 • A közösségi médiában folytatott beszélgetések valós idejű nyomon követése és moderálása annak megállapítása érdekében, hogy éppen mi foglalkoztatja a nyilvánosságot.
 • Digitális kommunikációs tevékenységek végzése az Európai Parlament kapcsolattartó irodáiban, különösen az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) adatbázis nyomon követésével, karbantartásával és aktiválásával.
 • Annak biztosítása, hogy hatásvizsgálat készüljön az EP kapcsolattartó irodái és/vagy a médiaszolgáltatások kommunikációs tevékenységeiről.
 • Az összes rendelkezésre álló kommunikációs és tájékoztatási eszköz megtervezése és fejlesztése: honlap és közösségi média, audiovizuális koprodukciók, a nagyközönségnek szánt kiadványok stb.
 • Kommunikációs tevékenységek kidolgozása, szervezése és végrehajtása a polgárokkal, az érdekelt felekkel, a véleményformálókkal, a fiatalokkal, a civil társadalommal, az iskolákkal, az egyetemekkel stb.
 • A szervezeti egység közösségi hálózatokon való jelenlétének irányítása és fenntartása.

Az alábbi konkrét ismeretek szükségesek

 • A közösségi hálózatok használatának ismerete.
 • Az internetes médiakommunikációs technikák ismerete.
 • A tevékenységi terület szempontjából releváns elemzési eszközök és adatalapú irányítás ismerete az összetett adatkészletek tendenciáinak vagy mintáinak azonosítása, elemzése és értelmezése érdekében.
 • A belpolitikai, nemzeti és a nemzetközi politikai kérdések ismerete.
 • Grafikai és multimédiás (Adobe típusú) gyártási eszközök ismerete.
 • A közösségi média újságírásban való felhasználásának ismerete.
 • A multimédiás újságírás technikáinak, az online közzétételi módszereknek, az új médiával kapcsolatos szerkesztői stratégiáknak, az elektronikus terjesztési folyamatoknak és a webkommunikációs technikáknak az ismerete.
 • A foglalkoztatás helye szerinti ország egy vagy több földrajzi területe médiájának ismerete.
 • Az adott terület igazgatási, költségvetési és irányítási eljárásainak ismerete.

 

 1. Pályázati feltételek

a. Általános kritériumok

 • Az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára.
 • A katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos nemzeti jogszabályok tekintetében kötelezettségeinek eleget tett.
 • Megfelel a feladatai ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek.

b. Egyedi kritériumok

i. Megkövetelt készségek és képesítések

 • legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő, oklevéllel igazolt végzettség,

 vagy

 • ezzel egyenértékű szakképzettség, amennyiben a szolgálat érdekei úgy kívánják.

Az adatbázisban szereplő, kiválasztott pályázóknak felvételüket megelőzően be kell nyújtaniuk a jelentkezési lapon szereplő információkat igazoló dokumentumokat (okleveleket, bizonyítványokat egyéb igazoló dokumentumokat).

Az okleveleket – akár valamely tagállamban, akár valamely nem uniós országban állították ki azokat – egy uniós tagállam hivatalos szervének, például az oktatási minisztériumnak el kell ismernie.

Azoknak a pályázóknak, akik nem uniós országban kiállított oklevéllel rendelkeznek, igazolniuk kell diplomájuk uniós szintű egyenértékűségét. A nem uniós képesítések elismeréséről további információk találhatók az ENIC-NARIC hálózatokban (https://www.enic-naric.net/).

ii. Nyelvismeret

A pályázónak alaposan ismernie kell (legalább C1-es szinten) az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, görög, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén,

valamint

igen jól kell ismernie (legalább B2-es szinten) az angol nyelvet (2. nyelv). A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. Ha az első nyelv az angol, az Európai Unió további 23 hivatalos nyelve közül egy nyelvnek a kielégítő (B2 szintű) ismerete szükséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben előírt minimális szintek a jelentkezési lapon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni értés) vonatkoznak. Ezek a készségek megfelelnek a Közös Európai Referenciakeretben meghatározottaknak (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatbázis létrehozására irányuló eljárás második nyelveként az angol nyelvet határozták meg a szolgálat, és különösen a Kommunikációs Főigazgatóság érdekében. Azoknak a személyeknek, akiknek a neve szerepel az adatbázisban, képesnek kell lenniük arra, hogy hatékonyan kommunikáljanak a brüsszeli központtal.

A Főigazgatóság osztályain belüli és azok közötti kommunikáció során leggyakrabban az angol nyelvet használják. Ez a leggyakrabban használt nyelv a Kommunikációs Főigazgatóság többi igazgatóságával, a többi főigazgatósággal, valamint a Parlament politikai és igazgatási hatóságaival való kapcsolattartás során is.

Emellett az online marketing menedzsment meglévő alkalmazásai és keretei angolul működnek – a legtöbb ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszer és szoftver, amely lehetővé teszi az online kampányok szervezését, valamint a polgárok mobilizálásával foglalkozó szakértők napi feladatainak ellátásához használt főbb alkalmazások kiszolgáló-oldali nyelvként az angolt használják.

A sajtófelelősök esetében napi feladataik közé tartozik az európai parlamenti képviselőkkel és a más országokból érkező újságírókkal való kapcsolattartás, valamint a transznacionális vagy páneurópai dimenzióval rendelkező sajtókonferenciák, szemináriumok és tájékoztatók szervezése.

Ennek megfelelően feladataik ellátásához a felvett pályázóknak képesnek kell lenniük arra, hogy hatékonyan dolgozzanak és kommunikáljanak angol nyelven.

Az egyenlő bánásmód érdekében minden pályázónak – még akkor is, ha első hivatalos nyelve az angol – egy második nyelv kielégítő ismeretével kell rendelkeznie, amely nyelvnek az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének kell lennie.

iii. Előírt szakmai tapasztalat

A fenti 4b.i. szakaszban említett képesítések megszerzését követően a pályázónak legalább egyéves, a fenti 3a. vagy 3b. szakaszban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

 

 1. Adatbázis

Ha Ön

 • megfelel az általános pályázati feltételeknek,
 • és az APPLY4EP platformon keresztül kitöltötte a jelentkezési lapot, és az eljárásnak és a határidőnek megfelelően feltüntette a kódokat (lásd alább: „Jelentkezések”),

a neve bekerül az adatbázisba.

Nevének az adatbázisban való feltüntetése kizárólag a jelentkezési lapon és a csatolt dokumentumokban megadott információkon alapul. Ezeket az információkat és dokumentumokat egy későbbi időpontban ellenőrizzük, ha Ön felvételi ajánlatot kap.

Az adatbázisba való felvételt követően meghívást kaphat a kiválasztási vizsgára. Amennyiben meghívást kap a kiválasztási vizsgára, az adott időpontban további tájékoztatást fog kapni a vizsga jellegéről.

 

 1. Jelentkezés – hogyan pályázzon?

Az érdeklődőknek jelentkezési lapjukat az APPLY4EP online platformon keresztül kell kitölteniük. Pályázat kizárólag ezen a platformon keresztül nyújtható be.

Miután létrehozta felhasználói fiókját, részletes önéletrajzot kell feltöltenie. Ehhez az Europass-formátumot kell használnia. (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Ezt követően ki kell töltenie a jelentkezési lap fennmaradó részét.

Kérjük a pályázókat, hogy a szakmai tapasztalatra vonatkozó részben egyedi kódokat használjanak jelentkezésükben. A pályázóknak adott esetben minden egyes szakmai tapasztalat esetében meg kell adniuk egy vagy több kódot a Munkakör tartalma szakaszban, hogy a szakmai tapasztalat leírásakor kiemeljenek bizonyos készségeket. A pályázók a hátterüktől függően több kódot is használhatnak. A pályázók az egyes szakmai tapasztalatokra vonatkozó kódo(ka)t a munkakör tartalmát jelölő szövegdoboz végén tüntethetik fel. A pályázóknak szóló útmutató tartalmaz egy példát (képernyőképet) arra vonatkozóan, hogy a jelentkezéshez hogyan lehet hozzáadni egy kódot. Az alábbi kódok (pl. [MJ], valamennyi nyelven azonosak) arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyék a speciális technikai szakértelemmel rendelkező pályázók azonosítását. Egy-egy kód egy-egy adott készségnek felel meg.

A pályázók a következő kódokat használhatják:

Sajtófelelősök – Média – Adott esetben használandó egyedi kódok:

 • [MJ] Újságírás
 • [MN] Nemzeti média
 • [MD] Digitális média
 • [MPSO] Sajtószeminárium-szervezés
 • [MRM] Médiakapcsolatok kezelése
 • [MEU] Uniós ügyek

Online marketing menedzserek – Közösségi média (SM) – Adott esetben használandó egyedi kódok:

 • [SMCM] Online marketing menedzsment
 • [SMDOLC] Digitális/online kommunikáció
 • [SMSMP] Közösségimédia-platformok/menedzsment
 • [SMCRM] Ügyfélkapcsolat-kezelés
 • [SMNEU] Nemzeti és uniós ügyek

Ezeket az információkat igazoló dokumentumokkal kell alátámasztani.

A pályázatok benyújtásának határideje 2023. március 15. Az ezen időpont után beérkező pályázatokat nem fogadjuk el.

Az Ön nevének az adatbázisba való bekerülése vagy a kiválasztási teszten való sikeres szereplése nem jelent biztosítékot arra, hogy állásajánlatot kap. Ha lehetőség nyílik szerződéskötésre, a felvételi szolgálatok betekintenek az adatbázisba, és meghívót küldenek azoknak a pályázóknak, akiknek a profilja a leginkább megfelel a szóban forgó álláshely követelményeinek. Amennyiben kiderül, hogy az általuk szolgáltatott információk helytelenek, a pályázókat kizárják az eljárásból, és nevüket törlik az adatbázisból.

Az Európai Parlament felvételi eljárásai során szigorú esélyegyenlőségi politikát alkalmaz annak érdekében, hogy valamennyi pályázó egyenlő bánásmódban részesüljön.

Az európai uniós intézményeknél való munkavégzés feltételeit Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) határozzák meg. A munkára vonatkozó szabályozás részletes leírása itt található:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=HU  (IV. cím) „Szerződéses alkalmazottak”).

 1. július 1. óta a havi alapilletmény 3 877,47 EUR és 7 189,80 EUR (IV. besorolási csoport) között van, a pályázó képzettségétől és konkrét szakmai tapasztalatától függően.

Az adatbázis 2025. december 31-ig érvényes. Érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozatával meghosszabbítható. Amennyiben érvényességét meghosszabbítják, a listán szereplő pályázókat kellő időben tájékoztatják.