This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK KIFEJEZÉSÉRE IRÁNYULÓ FELHÍVÁS ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA - IKT-TISZTVISELŐ (III. BESOROLÁSI CSOPORT)

Hely : Brüsszel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Szervezeti egység : 00-Európai Parlament
Hiv. szám : ICT officer (function group III)
Útmutató a pályázóknak :

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK KIFEJEZÉSÉRE IRÁNYULÓ FELHÍVÁS

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

Szerződéses alkalmazottak az információs és kommunikációs technológia területén 

IKT-tisztviselő (III. besorolási csoport) 

1.      Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament Főtitkársága a jelen felhívás meghirdetésével létre kívánja hozni az IKT területén szakértelemmel rendelkező, III. besorolási csoportú szerződéses alkalmazottak széles körű adatbázisát. A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó, részvételi szándék kifejezésére irányuló ezen felhívás (CA-AMI) elsődleges célja az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság (DG ITEC) támogatása.

Az adatbázis az IKT-tisztviselői álláshelyre pályázók adatbázisaként fog szolgálni, a belső IKT-profilok széles körét öleli fel, és az Európai Parlament három fő munkahelyszínére történő esetleges felvételhez szükséges készségek és tapasztalatok széles körét fedi le, elsősorban luxembourgi és strasbourgi munkahelyeinkre összpontosítva. 

Azok a személyek, akiknek neve szerepel az adatbázisban, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikkének előírásaival összhangban szükség esetén kiválaszthatók, és számukra kisegítő feladatokat végző szerződéses alkalmazotti álláshely ajánlható fel. 

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

Azon pályázóknak, akik szeretnék, hogy nevük szerepeljen az adatbázisban, be kell nyújtaniuk egy önéletrajzot és ki kell tölteniük a jelentkezési lapot az APPLY4EP platformon keresztül. Első lépésként felhasználói fiókot kell létrehozni. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhívást, és győződjön meg arról, hogy megfelel a pályázati feltételnek. Ezután kattintson az „Online jelentkezés” gombra, és kövesse az online jelentkezési eljárás lépéseit. Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhívás mellékletében található útmutatót is. Az APPLY4EP-n csak egy fiókot lehet létrehozni. A fiókban rögzített személyes adatok kezelésére az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet maradéktalan betartásával kerül sor, és az adatok módosíthatók maradnak, hogy frissíteni lehessen azokat. Az APPLY4EP adatvédelmi nyilatkozata elérhető a weboldalán.

2.      Munkaköri leírás

Az IKT-tisztviselők felelősek a számítógépes rendszerekkel, hardverekkel és szoftverekkel kapcsolatos technikai támogatás és segítségnyújtás biztosításáért. Feladatuk, hogy biztosítsák az IKT-erőforrások zökkenőmentes működését a szervezeten belül. 

A főbb feladatok a következők lehetnek: 

       technikai támogatás a számítógépes rendszerekkel kapcsolatos problémák megoldásához, ideértve a szoftvereket és a hardvereket is, akár távolról, akár személyesen;

       karbantartás és korszerűsítés, a hálózati rendszerek és számítógépek rendszeres ellenőrzése és karbantartása azok megfelelő működésének biztosítása érdekében. Ez magában foglalja számítógépes hardverek, szoftverek, rendszerek, hálózatok, többfunkciós eszközök, nyomtatók és szkennerek telepítését és konfigurálását is;

       segítségnyújtás és képzés a felhasználók számára, segítségnyújtás a parlamenti képviselők, a személyzet vagy más felhasználók számára különféle tevékenységek révén, akár személyesen, akár telefonon, a rendszerek működtetése vagy problémák megoldása érdekében; - a felhasználók képzése az új rendszerekről és szoftveralkalmazásokról, valamint iránymutatás nyújtása a bevált informatikai gyakorlatokról;

       hardver- vagy szoftverhibák elhárítása, diagnosztizálása és megoldása. Ez magában foglalja a hálózati problémák hibaelhárítását, a rendszerhibák diagnosztizálását és azonnali megoldások biztosítását vagy az összetett problémák eszkalálását a magasabb szintű informatikai szakemberek felé;

       dokumentációs tevékenység a problémák és megoldások nyilvántartásával, a rendszerdokumentáció frissítésével, valamint informatikai leltár és eszközmenedzsment vezetésével;

       az informatikai és adatrendszerek nyomon követése és elemzése, az adatokkal kapcsolatos problémák elhárítása az adatok integritásának biztosítása érdekében;

       kiberbiztonság az adatok jogosulatlan hozzáféréstől való védelmét szolgáló biztonsági protokollok bevezetésével és nyomon követésével, a rendszerek adatvesztés megelőzését szolgáló biztonsági mentésével, valamint annak biztosításával, hogy a vírusirtó és tűzfalrendszerek naprakészek legyenek és megfelelően működjenek;

       IKT-megoldások fenntartása és fejlesztése annak biztosítása érdekében, hogy azok alkalmasak legyenek a használatra és megfeleljenek a céljuknak;

       tesztforgatókönyvek kidolgozása a Parlament (EP) alkalmazásai számára, tesztek végrehajtása (működési, regressziós és feltáró tesztelés, az EP szabványkonfigurációjával való kompatibilitás tesztelése) az EP több IKT-környezetében, a teszteredmények értékelése, a hibák jelentése és nyomon követése, tesztjelentések készítése a projektekkel és az alkalmazással foglalkozó csoportok számára;

       az IKT-projektek és -csoportok támogatása, a projektdokumentáció elkészítése és vezetése, beleértve a projektütemezéseket, az állapotjelentéseket, az előadásokat, az erőforrásokat, a terveket és a projekt érdekelt feleivel folytatott kommunikációt.

Az IKT-tisztviselők kulcsfontosságú szerepet játszanak szervezetünk napi működésében azáltal, hogy biztosítják valamennyi IKT-erőforrás működőképességét, ami lehetővé teszi a képviselők és a személyzet számára feladataik hatékony és eredményes ellátását. 

A tevékenységi terület a következőkre terjedhet ki:

-       IKT-infrastruktúrák, ideértve a felhőt, a hálózatokat és a köztesszoftvereket;

-       digitális munkahely, irodai automatizálás, mobil számítástechnika, mobil nyomtatás;

-       IKT-alkalmazások fejlesztése, konfigurálása, tesztelése, üzemeltetése és karbantartása, készen kapható megoldások beszerzése, bevezetése és karbantartása;

-       agilis módszertanok, DevSecOps, alkalmazások/infrastruktúra nyomon követése és megfigyelhetősége, ITIL;

-       adatkezelés, adatmodellezés és adatelemzés;

-       kiberbiztonság;

-       mesterséges intelligencia.

3.      Feladatok

A Parlament szervei és/vagy igazgatása által meghatározott programokkal és elsődleges célokkal összhangban, a felelős tisztviselők felügyelete alatt az IKT-tisztviselő számos feladatot lát el, attól függően, hogy melyik szervezeti egységhez veszik fel. Ezek közé tartozhatnak az alábbiak:

1)     kapcsolattartás a végfelhasználókkal, igényfelmérések elvégzése és tanácsadás az adott felelősségi területeken;

2)     telepítés, hibaelhárítás és végrehajtás, távolról vagy személyesen: irodai rendszerek, szoftverek, hardverek vagy perifériák javítása a tervezési vagy telepítési előírásoknak megfelelően;

3)     válaszadás a felhasználók szoftver- vagy hardverműveletekkel kapcsolatos kérdéseire, nyilvántartás vezetése a napi kommunikációs tranzakciókról, a megkeresésekről és a végrehajtott korrekciós intézkedésekről, illetve a telepítési tevékenységekről;

4)     koordináció az alkalmazások programozói, a rendszerfejlesztők és más IKT-szakemberek között az IKT-eszközök és -szolgáltatások fejlesztése, karbantartása és tesztelése érdekében;

5)     az adatkezelési eszközökkel összefüggő támogatás és segítségnyújtás, az adatokkal kapcsolatos problémák elhárítása, az adatbiztonság és -integritás biztosítása;

6)     üzleti és műszaki elemzések készítése a felhasználókkal és a technikai csoportokkal együttműködve;

7)     a felhasználók tájékoztatása és/vagy képzése: írásos utasítások összeállítása a felhasználók számára, alkalmazásokhoz kapcsolódó dokumentáció készítése, hozzájárulás a vonatkozó tudásalap fejlesztéséhez;

8)     a napi feladatok ellátása, a vonatkozó tudásbázisokból való lekérdezés és azok táplálása, az elfogadott eljárások és munkafolyamatok követése, a jóváhagyott panaszkezelő és egyéb rendszerek használata;

9)     a lehetséges működési zavarok és a felmerülő igények azonosítása, az észrevételek továbbítása a hierarchiának;

10)  mesterségesintelligencia- és adatelemzési projektek támogatása az adatok előkészítésében és a modellfejlesztésben való segítségnyújtás révén;

11)  a felhasználók támogatása a távoli részvétellel tartott vagy hibrid ülések során.

Keresett különleges ismeretek

Az alábbi lista különböző szakterületeket sorol fel. Fontos megjegyezni, hogy bár ezek a szakterületek relevánsak, nem minden elem kötelező minden álláshely esetében. A szakterületek iránti igény azon konkrét szervezeti egységektől függ, amelyekre a pályázókat felveszik. A pályázókat speciális szaktudásuk és a megüresedett álláshelyek betöltéséhez szükséges profil alapján választjuk ki. 

1)     a számítógépes hardverkomponensek, perifériák, többfunkciós eszközök, nyomtatók és szkennerek ismerete, valamint hardverproblémák elhárítása;

2)     az operációs rendszerek és szoftveralkalmazások ismerete, beleértve az irodai csomagokat, az e-mail klienseket és a szervezet szempontjából releváns speciális szoftvereket;

3)     az alkalmazások életciklus-menedzsmentjének ismerete, beleértve a DevSecOps-ot, az agilis módszertanokat, az egyszerűsített alkalmazásokat, a fejlett nyomon követést és a megfigyelhetőséget;

4)     a szerverkörnyezet, az adatbázis-kezelés és a felhőszolgáltatások ismerete;

5)     az adatkormányzási és adatkezelési eljárások (gyűjtés, elemzés, elosztás) ismerete, a modern adatbázis- és információsrendszer-technológiák ismerete;

6)     képesség a technikai problémák hatékony diagnosztizálására és megoldására; képesség az új problémák megoldásának felkutatására vagy a problémák megfelelő továbbítására;

7)     szoftver- és/vagy fejlesztési csomagok (programozás, programozási nyelvek, adatbázis-kezelő rendszerek) ismerete;

8)     az IKT-ágazat szabványainak és technológiáinak ismerete;

9)     az együttműködésen alapuló, videokonferenciás és multimédiás eszközök kiváló ismerete;

10)  projektmenedzsment-módszertanok ismerete (PMI, PRINCE2);

11)  tesztelési technikák ismerete a tesztek megtervezéséhez és végrehajtásához, tapasztalat a tesztelés automatizálására vagy támogatására szolgáló szoftvereszközökkel, különböző tesztelési módszerek (Waterfall, iteratív, Agile, Scrum stb.) ismerete;

12)  kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség a műszaki koncepciók nem műszaki felhasználók számára történő elmagyarázásához;

13)  elkötelezettség arra nézve, hogy a pályázó folyamatosan aktualizálja ismereteit az IKT-támogatás legújabb technológiai fejleményeivel és bevált gyakorlataival kapcsolatban;

14)  a magas színvonalú támogatás előtérbe helyezése a felhasználói elégedettség növelése érdekében; képesség a stresszes helyzetek nyugodt és szakszerű kezelésére;

15)  csapatmunkára és önálló munkára való készség.

4.      Pályázati feltételek

A szerződéses alkalmazotti álláshelyre történő esetleges felvételhez a pályázóknak teljesíteniük kell a következő általános és különleges feltételeket:

a.      Általános pályázati feltételek 

·        az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,

·        eleget tett kötelezettségeinek a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos nemzeti jogszabályok tekintetében,

·        rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal

b.     Különleges pályázati feltételek 

1)   Szükséges képzettségek és ismeretek

i. oklevéllel igazolt felsőfokú iskolai végzettséggel 

vagy

            ii. a középfokúnál magasabb szintű oktatáshoz hozzáférést biztosító, oklevéllel igazolt középfokú végzettség, és legalább hároméves megfelelő szakmai tapasztalat, 

            vagy

            iii. amennyiben a szolgálat érdekei ezt indokolják, szakmai képzés vagy azzal egyenértékű szintű szakmai tapasztalat.

Felvételük előtt az adatbázisban szereplő pályázóknak dokumentumokat kell bemutatniuk a jelentkezési lapon szereplő információk igazolására (oklevelek, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok).

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie. 

Azoknak a pályázóknak, akik nem uniós országban kiállított oklevéllel rendelkeznek, igazolniuk kell oklevelük uniós szintű egyenértékűségét. A nem uniós képesítések elismeréséről további információk találhatók az ENIC-NARIC hálózatokban (https://www.enic-naric.net).

2) Nyelvismeret

A pályázóknak alaposan (legalább C1-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, 

továbbá

kielégítően ismerniük kell (legalább B2-es szinten) az angol vagy a francia nyelvet (2. nyelv) A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. 

Az egyenlő bánásmód érdekében minden pályázónak, akinek az első nyelve az angol vagy a francia, kielégítően kell ismernie az Európai Unió valamely más hivatalos nyelvét.

A fentiekben említett minimális szintek a pályázati formanyomtatványon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszédkészség, íráskészség, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) vonatkoznak. Ezek a készségek megfelelnek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretben (https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference) meghatározottaknak. Felhívjuk figyelmét, hogy a referenciakeret szerinti legmagasabb szint a C2-es szint, a legalacsonyabb pedig az A1-es szint.

Mind az angol, mind a francia a főigazgatóságokon és a Parlament politikai és igazgatási hatóságain belüli és azok közötti kommunikáció leggyakrabban használt nyelve.

Tekintettel arra, hogy az e szakterületek meglévő eszközeinek és eljárásainak nyelve angol, az angol nyelvtudás alapvető fontosságú. Az informatika területén nemzetközi szinten és a legtöbb uniós intézményben az angol a kommunikáció és fejlesztés elsődleges nyelve, ezért az olyan feladatkörökben, mint a programozás, az elemzés és az architektúra, alapvető fontosságú. Ezért az angol nyelvtudás elengedhetetlen a betöltendő álláshelyekhez.

A francia nyelvet széles körben használjuk az Európai Parlamenten és annak főigazgatóságain belüli informatikai szervezeti egységekben. Tekintettel arra, hogy az álláshelyek elsősorban Luxembourgban és Strasbourgban találhatók, ahol jelentős a francia nyelvű IKT-szolgáltatók jelenléte, a francia nyelv ismerete elengedhetetlen az e csapatokkal való hatékony együttműködéshez. 

Ennek megfelelően ahhoz, hogy a felvett szerződéses alkalmazottak a munkába állás után és a lehető leghamarabb el tudják látni feladataikat, tudniuk kell hatékonyan angol vagy francia nyelven dolgozni és kommunikálni.

3) Előírt szakmai tapasztalat

A pályázóknak a fenti 4. szakasz b) pontjának i. alpontjában említett képesítések megszerzését követő legalább egyéves, a fenti 3. szakaszban meghatározott feladatok szempontjából releváns szakmai tapasztalat megszerzését kell igazolniuk.

5.      Adatbázis

Amennyiben a pályázó

·        megfelel az általános pályázati feltételeknek, és

·        az eljárásnak megfelelően és határidőn belül az APPLY4EP platformon keresztül (lásd lejjebb a „Pályázatok” pontban) kitöltötte a jelentkezési lapot,

neve bekerül az adatbázisba.

A kiválasztás kizárólag a jelentkezési lapon és a csatolt dokumentumokban megadott információk alapján történik. Ezeket az információkat és dokumentumokat később ellenőrizzük, amennyiben felvételi ajánlatot kap.

A munkatársat kereső szervezeti egységek munkaerő-igény esetén megtekintik az adatbázist, és előválogatják azokat a pályázókat, akik a legjobban megfelelnek követelményeiknek a pályázatukban megadott információk alapján. Ha Ön rákerül az előválogatott pályázók listájára, a munkatársat kereső szervezeti egységek behívhatják vizsgákra és elbeszélgetésekre. A felvételi vizsgák/elbeszélgetések célja az Ön adott álláshelyre való alkalmasságának értékelése. Ennek során a nyelvismeretet is értékelhetjük.

Megjegyzés: a megadott információk és az ellenőrzés során megállapított tények közötti eltérések a pályázó kiválasztási eljárásból való kizárásához vezetnek. Ilyenkor adataikat töröljük az adatbázisból, és számukra nem ajánlunk fel szerződést. 

6.      Pályázatok – hogyan kell kifejezni a részvételi szándékot?

Az érdeklődőknek ki kell tölteniük jelentkezési lapjukat az APPLY4EP online platformon keresztül. Jelentkezés kizárólag ezen a platformon keresztül nyújtható be.

Miután létrehozta fiókját, fel kell töltenie egy részletes önéletrajzot. Az Europass formátumot kell használnia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Ezután ki kell töltenie a jelentkezési lap többi részét. 

A részvételi szándék kifejezésének határideje

2025. június 30., 17:00 (luxembourgi idő szerint)

A fent említett időpont után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni. 

Az, hogy az Ön neve szerepel az adatbázisban, vagy hogy vizsgára vagy elbeszélgetésre hívjuk, nem jelent garanciát arra, hogy állást fogunk Önnek ajánlani. 

Az Európai Parlament szigorú esélyegyenlőségi politikát alkalmaz kiválasztási eljárásaiban, hogy garantálja az egyenlő bánásmódot valamennyi pályázó számára.

Az uniós intézményeknél való alkalmazás feltételeit az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek határozzák meg. A részletes munkafeltételek megtalálhatók az alábbi címen:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=HU (IV. cím) „Szerződéses alkalmazottak”).

2023. július 1-je óta a havi alapilletmény (szerződéses alkalmazottak, III. besorolási csoport) a pályázó végzettségétől és konkrét szakmai tapasztalatától függően 3111,21 EUR és 5768,76 EUR között van. 

Az adatbázis 2025. december 31-ig érvényes. Az adatbázis érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Meghosszabbítás esetén a listára felvett pályázók kellő időben értesítést kapnak.