This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KORREKTOROK/NYELVI SZERKESZTŐK ANGOL, BOLGÁR, DÁN, FINN, FRANCIA, HOLLAND, ÍR, LITVÁN, MÁLTAI, NÉMET, ROMÁN ÉS SVÉD NYELVEN

Hely : Luxemburg
Publication end on external website : 30/05/2025 17:00
Szervezeti egység : 09-Fordítási Főigazgatóság
Hiv. szám : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Útmutató a pályázóknak :

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK KIFEJEZÉSÉRE IRÁNYULÓ FELHÍVÁS

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA 

Korrektorok/nyelvi szerkesztők angol, bolgár, dán, finn, francia, holland, ír, litván, máltai, német, román és svéd nyelven

Luxemburg

Ideiglenes alkalmazottak (AST 3) és szerződéses alkalmazottak (III. besorolási csoport) 

1.      Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament Főtitkársága meghirdeti a részvételi szándék kifejezésére irányuló jelen felhívást, amelynek célja, hogy létrehozza azon pályázók adatbázisát, akik érdeklődnek a Fordítási Főigazgatóságnál (DG TRAD) Luxembourgban jövőbeli korrektori/nyelvi szerkesztői álláshelyek betöltése iránt. 

Az adatbázis az esetlegesen a jövőben felveendő pályázók nevének összegyűjtésére szolgál, célja nyelvi és szerkesztői képességeink erősítése. 

Az adatbázis létrehozását követően az adatbázisban szereplő pályázókat ki lehet választani ideiglenes alkalmazottként korrektori/nyelvi szerkesztői álláshelyek betöltésére a Fordítási Főigazgatóságnál (DG TRAD), az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikke b) pontjának előírásaival összhangban. A pályázók kiválasztására a versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések 4. cikkének (Vegyes bizottság („COPAR”)) előírásaival összhangban kerül sor.

Ritkább esetben, a rendelkezésre álló erőforrásoktól függően, ideiglenes alkalmazotti álláshelyek hiányában azok a pályázók, akiknek a neve szerepel az adatbázisban, kiválaszthatók korrektori/nyelvi szerkesztői, kisegítő feladatokat végző szerződéses alkalmazotti álláshelyek betöltésére is a Fordítási Főigazgatóságon, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikkének előírásaival összhangban. A pályázók kiválasztására a versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések 7. cikkének („Kisegítő feladatokat végző szerződéses alkalmazottak kiválasztásával foglalkozó vegyes bizottság (COSCON)”) és 8. cikkének („Szerződéses alkalmazottak kiválasztási eljárása”) előírásaival összhangban kerül sor.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

Ha szeretne csatlakozni egy dinamikus csapathoz, amelynek a feladata a parlamenti dokumentumok és közlemények nyelvi pontosságának és közérthetőségének biztosítása, kérjük, jelentkezzen. Ez a munkakör kulcsfontosságú az Európai Parlament alapelvét képező magas színvonalú többnyelvűség fenntartásához. A pályázáshoz be kell nyújtania önéletrajzát és ki kell töltenie a jelentkezési lapot az APPLY4EP platformon keresztül, kezdve egy fiók létrehozásával (ha még nincs fiókja). Ehhez figyelmesen végig kell olvasnia ezt az álláshirdetést, az „Online jelentkezés” gombra kell kattintania és követnie kell az online jelentkezési eljárás lépéseit. Figyelmesen el kell olvasnia az ezen álláshirdetés mellékletében található útmutatót is. Csak egyetlen felhasználói fiókja lehet az APPLY4EP platformon. A fiókban rögzített személyes adatok kezelésére az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet maradéktalan betartásával kerül sor, és az adatok módosíthatók maradnak, hogy frissíteni lehessen azokat. Az APPLY4EP adatvédelmi nyilatkozata elérhető a weboldalán.

2.      A feladatkör leírása

Felügyelt és számítógépesített környezetben dolgozva a korrektorok/nyelvi szerkesztők egyéb feladatok széles köre mellett a következőkért felelnek:

·        dokumentumok korrektúrázása;

·        lefordított szövegek eredeti nyelvnek való következetes megfelelésének ellenőrzése;

·        tartalom készítése és ellenőrzése különböző formátumokban és eszközökön;

·        helyesírási, nyelvtani és mondattani hibák javítása;

·        segítség a kiadás részét képező gyártási folyamatok szervezése és nyomon követése során. 

A pályázóknak:

·        kitűnő korrektori készségekkel, tökéletes nyelvtani és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük a következő nyelvek egyikén: angol, bolgár, dán, finn, francia, ír, holland, litván, máltai, német, román vagy svéd (1. nyelv);

·        kielégítően ismerniük kell az angol vagy a francia nyelvet (2. nyelv); a 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel; amennyiben az 1. nyelv az angol vagy a francia, a pályázóknak kielégítően kell ismerniük az Európai Unió többi 23 hivatalos nyelve közül egy másik nyelvet is;

·        képesnek kell lenniük rugalmas munkavégzésre szűk határidőkkel;

·        ismerniük kell a fordítási folyamatokat és a szerkesztői normákat. 

3.      Feladatok

A Parlament szervei és/vagy igazgatása által meghatározott programokkal és elsődleges célokkal összhangban, és az illetékes tisztviselők felügyeletével:

·        szövegek korrektúrázása helyesírási, nyelvtani, mondattani, központozási, tipográfiai, formázási, technikai megfelelőségi szempontból, a külső hivatkozásoknak való megfelelés szempontjából stb.;

·        szövegek ellenőrzése nyelvi és terminológiai következetesség, a stilisztikai hagyományoknak és szabályoknak való megfelelés stb. szempontjából;

·        dokumentumokon végzett előzetes és utómunkálatok fordítási segédeszközök, szövegszerkesztő szoftver és egyéb irodai alkalmazások használatával;

·        meglévő szövegek keresése és beillesztése (mintaszövegek, hivatkozott dokumentumok, címek, idézetek az alapszerződésekből, idézetek szabályzatokból, a Bizottság szövegei stb.)

·        rövid, nem jogalkotási szövegek vagy azok részeinek előfordítása;

·        fordítók és terminológusok támogatása az osztályon terminológiai kutatás végzésével, a terminológiai adatbázisok frissítésével, terminológia előkészítésével a számítógéppel támogatott fordítási eszközökben történő fordításra stb.

·        segítségnyújtás szövegek technikai és nyelvi minőség-ellenőrzéséhez;

·        egyéb nyelvi feladatok végzése, például átírás, átírt fájlok ellenőrzése, szövegek ellenőrzése különböző fájlformátumokban (gépi fordítással készült tartalom, audiofájlok, videofájlok stb.), weboldalak és közösségimédia-oldalak tartalmának ellenőrzése és moderálása;

·        segítségnyújtás új kollégák képzéséhez, betanításához, osztályon belüli képzés, informatikai eszközök fejlesztése.

Keresett különleges képességek:

·        folyamatos fejlődés

·        rugalmasság

·        csapatszellem és együttműködés

·        eredményorientáltság

·        megbízhatóság

·        precizitás,

·        elemző és összegző készség,

Munkakörnyezet:

·        változó munkaterhelés, a parlamenti ütemtervtől függően

·        betartandó határidők

4.      Pályázati feltételek

A jövőben esetlegesen megnyíló álláshelyekre való felvételhez teljesítenie kell a következő általános és különleges feltételeket:

a.      Általános feltételek 

·        az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgársága,

·        a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos nemzeti jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése,

·        a feladatok ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek való megfelelés.

b.     Különleges feltételek 

       i.           Szükséges képzettségek és ismeretek

Az AST 3/FGIII besorolási fokozatnál alapkövetelmény:

·        oklevéllel igazolt felsőfokú iskolai végzettség,

vagy

·        a középfokúnál magasabb szintű oktatáshoz hozzáférést biztosító, oklevéllel igazolt középfokú végzettség, és legalább hároméves megfelelő szakmai tapasztalat, 

     vagy

·        amennyiben szolgálati érdekből indokolt, ezzel egyenértékű szakmai képzés.

Felvételük előtt az adatbázisban szereplő kiválasztott pályázóknak dokumentumokat kell bemutatniuk a jelentkezési lapon szereplő információk igazolására (oklevelek, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok).

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például oktatási minisztériumának el kell ismernie. 

Azoknak a pályázóknak, akik nem uniós országban kiállított oklevéllel rendelkeznek, igazolniuk kell oklevelük uniós szintű egyenértékűségét. A nem uniós képesítések elismeréséről további információk találhatók az ENIC-NARIC hálózatokban (https://www.enic-naric.net).

Figyelembe vesszük az oktatási rendszerek közötti különbségeket. A szükséges minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

     ii.          Nyelvismeret

A pályázóknak:

·        anyanyelvi szinten kell ismerniük az Európai Unió következő hivatalos nyelveinek egyikét (1. nyelv): angol, bolgár, dán, finn, francia, ír, holland, litván, máltai, német, román vagy svéd; 

és

·        kielégítően ismerniük kell (legalább B2-es szinten) az angol vagy a francia nyelvet (2. nyelv) A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. Amennyiben az 1. nyelv az angol vagy a francia, a pályázóknak kielégítően (B2-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió többi 23 hivatalos nyelve közül egy másik nyelvet is. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben előírt minimális szintek a jelentkezési lapon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni értés) vonatkoznak. Ezek a készségek megfelelnek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretben (https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference) meghatározottaknak. 

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatbázis létrehozására irányuló eljárás során választható két második nyelv, azaz az angol vagy a francia meghatározása szolgálati érdekből, különösen a korrektori/nyelvi szerkesztői álláshelyek betöltése céljából történt.

Valójában az angol vagy a francia a részvételi szándék kifejezésére irányuló felhívás 3. pontjában felsorolt feladatok végzése során leggyakrabban használt nyelv. 

Ennek megfelelően ahhoz, hogy a felvett pályázók haladéktalanul el tudják látni feladataikat, képesnek kell lenniük dolgozni és hatékonyan kommunikálni angolul vagy franciául.

5.      Adatbázis

Amennyiben a pályázó

·        megfelel az általános pályázati feltételeknek, és

·        az eljárásnak megfelelően és határidőn belül az APPLY4EP platformon keresztül (lásd lejjebb a „Pályázatok” pontban) kitöltötte a jelentkezési lapot,

neve bekerül az adatbázisba.

A kiválasztás kizárólag a jelentkezési lapon és a csatolt dokumentumokban megadott információk alapján történik. Ezeket az információkat és dokumentumokat később ellenőrizzük, amennyiben felvételi ajánlatot kap.

Ahogy igényeik merülnek fel, a munkatársat kereső szervezeti egységek megtekintik az adatbázist és előválogatják azokat a pályázókat, akik a legjobban megfelelnek követelményeiknek a pályázatukban megadott információk alapján.

Ha rákerül az előválogatott pályázók listájára, a munkatársat kereső szervezeti egységek behívhatják vizsgákra és elbeszélgetésekre.

A felvételi vizsgák/elbeszélgetések célja az Ön adott álláshelyre való alkalmasságának értékelése, és írásbeli vizsgák formáját is ölthetik (például szöveg korrektúrázása és javítása az 1. nyelven). A nyelvismeretet is értékelhetik.

6.      Pályázatok – hogyan kell kifejezni a részvételi szándékot?

A pályázóknak ki kell tölteniük jelentkezési lapjukat KIZÁRÓLAG az APPLY4EP online platformon keresztül. 

Miután létrehozta fiókját, fel kell töltenie egy részletes önéletrajzot. Az Europass formátumot kell használnia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Ezután ki kell töltenie a jelentkezési lap többi részét.         

Az információkat igazoló dokumentumokkal kell alátámasztania.

Részvételi szándékának kifejezésével kapcsolatban további információkat talál a részvételi szándék kifejezésére irányuló felhíváshoz mellékelt útmutatóban.

A részvételi szándék kifejezésének határideje 2025. május 30. 17:00 (luxemburgi idő szerint). A határidő után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni. 

Az, hogy az Ön neve szerepel az adatbázisban, vagy hogy elbeszélgetésen és/vagy kiválasztási vizsgán vett részt, nem jelent garanciát arra, hogy állást fogunk Önnek ajánlani. Ha egy álláshely elérhetővé válik, a munkatársat kereső szervezeti egységek megtekinthetik az adatbázist, és meghívót küldhetnek azoknak a pályázóknak, akiknek a profilja a leginkább megfelel a szóban forgó álláshely követelményeinek. Amennyiben kiderül, hogy az Ön által szolgáltatott információk helytelenek, kizárják az eljárásból, és nevét törlik az adatbázisból.

Az Európai Parlament szigorú esélyegyenlőségi politikát alkalmaz kiválasztási eljárásaiban, hogy garantálja az egyenlő bánásmódot valamennyi pályázó számára.

Az uniós intézményeknél való alkalmazás feltételeit az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek határozzák meg. A részletes munkafeltételek megtalálhatók az alábbi címen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (II. cím) „Ideiglenes alkalmazottak” és (IV. cím) „Szerződéses alkalmazottak”.

Az ideiglenes alkalmazottakat az AST 3 besorolási fokozat első fizetési fokozatába veszik fel. A havi alapilletmény 4302,25 EUR. Ezt az illetményt uniós adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A sikeres pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

A szerződéses alkalmazottakat a III. besorolási csoportba veszik fel. A havi alapilletmény 3111,21 EUR és 5768,76 EUR között van (III. besorolási csoport), a pályázó végzettségétől és szakmai tapasztalatától függően. Ezt az illetményt uniós adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az adatbázis 2026. december 31-ig érvényes. A kinevezésre jogosult hatóság dönthet úgy, hogy meghosszabbítja az adatbázis érvényességét. Az utóbbi esetben az adatbázisban szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.