This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Текущи процедури
за подбор

Филтриране на свободни места

Филтриране на свободни места

Подновяване на търсенето

ПРОГРАМА ЗА ПОЗИТИВНИ МЕРКИ 2023

Вж. обявлението

КООРДИНАТОРИ НА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ (AST 1)

Вж. обявлението

PE/281/S/FINS - БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР - SAP (AD 6 / AD 9)

Вж. обявлението

СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА IV) В ОБЛАСТТА НА КОМУНИКАЦИЯТА СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКИ С ПРЕСАТА И МЕНИДЖЪР НА ОБЩНОСТ

Вж. обявлението

PE/280/S/LINC - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АДМИНИСТРАТОР – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ (AD 7)

- Брюксел
Вж. обявлението

PE/279/S - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АДМИНИСТРАТОР (AD 9)

- Брюксел
Вж. обявлението

PE/278/S - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АДМИНИСТРАТОР (AD 9)

- Брюксел
Вж. обявлението

PE/275/S/COMM - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АСИСТЕНТ/КА В БЮРОТО ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (AST 4)

- Друг
Вж. обявлението

PE/AD/272/TRAD - СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЗИЦИ И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (AD 5)

- Люксембург
Вж. обявлението

PE/258/S - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ, АСИСТЕНТ ЗА ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ (AST 5)

- Брюксел
Вж. обявлението
Резултати 1 - 10 - 11