This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

Подаване на спонтанна кандидатура (Етап 1 / 3)

Вече сте регистрирани

Нова регистрация

Всички полета, отбелязани със звездичка (*), са задължителни.
Паролата трябва да съдържа поне 8 знака с поне 1 цифра.
Моля, имайте предвид, че само граждани на държава — членка на Европейския съюз, отговарят на условията за получаване на позиция в рамките на Европейския парламент.
(ex: "+359 1 15655654", ...)