This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POZITÍV CSELEKVÉSI PROGRAM 2024  

Publication end on external website : 18/03/2024 17:00
Szervezeti egység : 00-Európai Parlament
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Útmutató a pályázóknak :
1. melléklet: :

POZITÍV CSELEKVÉSI PROGRAM 2024

Ha az Apply4EP oldalon a jelentkezési lap kitöltése közben akadálymentességi problémája merül fel, kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot az Apply4EP oldalon vagy a szolgálati e-mail címünkön keresztül:

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu.

Bevezető

Az Európai Parlament – 2024-ben – immár tizedik éve indítja el a pozitív cselekvési programját, amely további lehetőségként megkönnyíti a fogyatékossággal élő személyek szerződéses alkalmazottként való foglalkoztatását. A kezdeményezés lehetőséget biztosít a fogyatékossággal élő pályázók számára, hogy az EU egyetlen közvetlenül választott intézményénél dolgozzanak, a Parlament pedig sokszínű tehetségbázist tud biztosítson azáltal, hogy vonzó lehetőséget kínál a rátermett pályázók számára.

Az eljárás eredményeként 20 fő kerül az alkalmas pályázók jegyzékére, akiket ezt követően – az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikke szerinti – szerződéses alkalmazottként vehetnek fel a Főtitkárság főigazgatóságai II., III. vagy IV. besorolási csoportban. E program révén a Parlament évente legfeljebb hat sikeres pályázót vesz fel, akik egyéves szerződést kapnak (amely megújítható). A többi sikeres pályázó 18 hónapra felkerül egy tartaléklistára, ahonnan a Parlament főigazgatóságai – a pozitív cselekvési programon kívül – felvehetik őket.

Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi pályázati feltételeknek:

a) Általános feltételek

(1)   Az európai fizikai- és mentálisrokkantság-besorolási táblázat szerint 20%-os vagy annál nagyobb mértékű károsodást okozó fogyatékossággal él;

(2)   az EU valamelyik tagállamának teljes jogú állampolgára;

(3)   eleget tett kötelezettségeinek a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos jogszabályok tekintetében;

(4)   rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal;

(5)   az EU 24 hivatalos nyelve egyikének legalább (első nyelv) C1 szintű ismeretéről („alapos ismeret”) tud számot adni; egy másik uniós nyelv (második nyelv) legalább B2 szintű ismeretéről („kielégítő ismeret”) tud számot adni a közös európai nyelvi referenciakeret alapján.

Az Európai Unió hivatalos nyelvei a következők: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, ír, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.

Az első nyelvén feleletválasztós teszten vesz részt. A felvételi szolgálatok a második nyelvének ismeretét az interjúk során tesztelik, amennyiben a neve felkerül a tartaléklistára, és egy főigazgatóság behívja Önt interjúra.

A programra való jelentkezéssel Ön kifejezetten nyilatkozik arról, hogy teljesíti a fenti a)(1) feltételt. Amennyiben hamis információkat ad meg e pályázati feltétellel kapcsolatban, a pályázatát azonnal töröljük, Önt pedig kizárjuk a programból.

b) Képesítések

A pályázónak rendelkeznie kell

A II. besorolási csoport (irodai és titkári) és a III. besorolási csoport (asszisztensek) esetében:

-        oklevéllel igazolt felsőfokú iskolai végzettséggel; vagy

-        a középfokúnál magasabb szintű oktatáshoz hozzáférést biztosító, oklevéllel igazolt középfokú végzettséggel, és legalább hároméves megfelelő szakmai tapasztalattal;

-        vagy amennyiben a szolgálat érdekei ezt indokolják, szakképzettséggel vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalattal.

A IV. besorolási csoport (tanácsosok) esetében:

-        legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő, oklevéllel igazolt végzettséggel;

-        vagy amennyiben a szolgálat érdekei úgy kívánják, azzal egyenértékű szakképzettséggel.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például oktatási minisztériumának el kell ismernie.

Amennyiben Ön olyan oklevelekkel rendelkezik, amelyeket nem uniós tagállam állított ki, csatolnia kell az ezen oklevelek európai egyenértékűségéről szóló nyilatkozatot. A nem uniós képesítések elismeréséről további információk találhatók az ENIC-NARIC hálózatokban (https://www.enic-naric.net).

A kiválasztó bizottság figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók a képesítésekre vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák.

c) Szakmai tapasztalat

A programban csak olyan személyek vehetnek részt, akik korábban soha nem dolgoztak uniós intézménynél, ügynökségnél vagy szervnél (e program keretében az uniós szakmai gyakorlatok és az ideiglenes szerződések nem minősülnek uniós intézménynél szerzett korábbi munkatapasztalatnak).

Kiválasztási és felvételi eljárás

1. Kiválasztási eljárás

Az Európai Parlament a következő területekre vonatkozó, legfeljebb 30 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós (MCQ) teszt elvégzésére hívja be Önt: uniós ismeretek, szövegértési készség és helyzetmegítélő képesség.

Amennyiben észszerű alkalmazkodásra van szüksége a teszt elvégzéséhez, kérelmet nyújthat be a mellékelt űrlap felhasználásával. Ehhez csatolnia kell egy az Ön nemzeti hatósága által kiállított friss igazolást vagy egy a közelmúltban kiállított orvosi igazolást. Ennek tartalmaznia kell az Ön személyes diagnózisát, és egyértelműen ki kell fejtenie vagy meg kell erősítenie az Ön nemzeti egészségügyi rendszere által elismert helyzetét vagy állapotát. Adott esetben az igazolásnak tartalmaznia kell az Ön (fizikai vagy mentális) károsodásának százalékos arányát. A kitöltött űrlapot és az összes igazoló dokumentumot az Európai Parlament Orvosi Szolgálatának kell elküldeni e-mailen a jelentkezési határidőn belül (további információkért lásd „A jelentkezés módja” részt a program útmutatójában). Kérjük, ne küldje el ezt az információt a Tehetségkiválasztási és -felkutatási Osztálynak.

Az Európai Parlament egy szolgáltatóval (TestWe) együttműködve bonyolítja le az online vizsgákat. Felhívjuk a figyelmét, hogy a TestWe sajnos nem hozzáférhető elektronikusan. A vizsga során felmerülő probléma esetén telefonon kell felvennie a kapcsolatot a szolgáltatóval annak segélyvonalán. Alternatív megoldásokra kerül sor, ha speciális igényei vannak (pl. ha Ön látás- vagy hallássérült, illetve beszéd- és/vagy nyelvi zavarokkal küzd), feltéve, hogy kérelmét a Parlament Orvosi Szolgálata jóváhagyja. Azok a sikeres pályázók, akik elérték az 50%-os minimális pontszámot a feleletválasztós teszten, és bekerülnek a 20 legmagasabb pontszámot elérő pályázó közé, rákerülnek a kezdeti tartaléklistára. A listára felkerül az utolsó bejutó helyen azonos pontszámot elérő valamennyi pályázó. A kiválasztó bizottság ezután értékeli ezeket a pályázókat annak biztosítása érdekében, hogy megfelelnek a fent említett b) és c) pályázati feltételnek.

A kiválasztó bizottság a pályázók pályázati anyagait a feleletválasztós teszten kapott pontszámok szerinti csökkenő sorrendben értékeli. A kiválasztó bizottság az alkalmas pályázók maximális számának elérését követően abbahagyja az értékelési eljárást. A kiválasztó bizottság az utolsó bejutó helyen azonos pontszámot elérő valamennyi pályázót felveszi a listára.

Ebben a fázisban Önnek részt kell vennie a Parlament fogyatékosság elismerésére szolgáló eljárásában. Fogyatékossága igazolásához egy orvosnak (megfelelő specialista vagy az Ön háziorvosa) kell kitöltenie a Parlament Orvosi Szolgálata által biztosított űrlapot. Pályázatának igazolásához benyújthatja a nemzeti fogyatékossági igazolványát is. Ennek az információnak rövid időn belül rendelkezésre kell állnia ahhoz, hogy az Orvosi Szolgálat a feleletválasztós teszt után feldolgozhassa kérelmét. Felhívjuk figyelmét, hogy ez az eljárás nem egyezik meg az észszerű alkalmazkodásra vonatkozó, fent részletezett kérelemmel.

(2) Felvétel

Miután véglegesítik a 20 alkalmas pályázóból álló jegyzéket, önéletrajzaikat megkapják a főigazgatóságok humánerőforrás-szolgálatai. E pályázók közül legfeljebb hat főt vesznek fel a program részeként, a többi pályázót pedig a főigazgatóságok szerződéses alkalmazottként vehetik fel a programon kívül.

Ha az Ön profilja felkelti egy főigazgatóság figyelmét, behívhatják Önt interjúra. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön szerepel a tartaléklistán vagy sikeresen teljesítette a felvételi vizsgát, nem jelent jogosultságot a foglalkoztatásra. Ha szerződéses álláshely szabadul fel, a felvételi szolgálatok megtekinthetik a tartaléklistát, és interjúra hívhatják be azokat a pályázókat, akiknek a profilja megfelel az álláshely követelményeinek. Ez az eljárás a pozitív cselekvési programon belül és azon kívül törekszik lehetőségeket teremteni.

A jelentkezés módja

Kérjük, az Apply4EP platformon keresztül jelentkezzen 2024. március 18., 17.00 óráig (brüsszeli/luxembourgi idő szerint).

Kérjük, pályázatának benyújtása előtt figyelmesen olvassa el az e felhíváshoz csatolt, a pályázóknak szóló útmutatót.

(1) A jelentkezési lapot az Apply4EP platformon keresztül kell kitöltenie, és be kell nyújtania az alábbi releváns igazoló dokumentumokat:

-        az önéletrajza;

-        az iskolai végzettséget igazoló oklevél/oklevelek;

-        a korábbi munkatapasztalat igazolása (amennyiben rendelkezik ilyen tapasztalattal).

Kérjük, adott esetben ne feledje el bejelölni a megfelelő jelölőnégyzetet az Apply4EP platformon, ha észszerű alkalmazkodásra van szüksége a teszt elvégzéséhez. 

(2) Az észszerű alkalmazkodásra vonatkozó, a felhíváshoz az I. mellékletben csatolt űrlapot a jelentkezési határidőig el kell küldenie az Orvosi Szolgálatnak a következő e-mail címre:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Kérjük, a jelentkezési határidőig csatolja az észszerű alkalmazkodásra vonatkozó kérelmét alátámasztó megfelelő orvosi dokumentumokat (orvosi igazolás, orvosi feljegyzés, előző észszerű alkalmazkodás igazolása, például a tanulmányai során előzőleg nyújtott alkalmazkodás vizsga során stb.)

Kérjük, az e-mail tárgyába a következőket írja:

‘DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note’. 

Tájékoztatjuk, hogy a munkahelyen való észszerű alkalmazkodást a felvett pályázóknak egy későbbi szakaszban biztosítják.