This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OBAVIJEST O USPOSTAVI BAZE PODATAKA UGOVORNI DJELATNICI (FUNKCIJSKA SKUPINA II) U PODRUČJU UPRAVLJANJA ZGRADAMA M/F

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 15/09/2020 23:59
Služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referenca : DG INLO COM 03/2020
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Također vas molimo da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitate Vodič za kandidate.

 

Glavno tajništvo Europskog parlamenta šalje ovu obavijest u svrhu uspostave baze podataka o kandidatima za mjesta ugovornih djelatnika (funkcijska grupa II) u području upravljanja zgradama, koje potpada pod Glavnu upravu za infrastrukturu i logistiku (DG INLO).

Kandidati iz ove baze podataka bit će na rezervnoj listi za zapošljavanje u Bruxellesu.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkih ili drugih stajališta, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovinskog stanja, rođenja, invalidnosti, dobi ili seksualne orijentacije.

Osobe zainteresirane za mjesto u opisanoj bazi podataka svoj životopis i prijavu mogu poslati preko platforme APPLY4EP, otvorivši prethodno korisnički račun. Mole se da prije toga pažljivo pročitaju ovu obavijest, zatim kliknu na tipku „Prijavite se preko interneta” i slijede upute. Korisnički račun za platformu APPLY4EP dovoljno je otvoriti jednom. Sa svim podacima osobnog karaktera upisanim u korisnički račun postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a moći će ih se po potrebi izmijeniti kako bi ostali ažurirani.

 

Opis dužnosti

DG INLO pridonosi dobrom upravljanju infrastrukturom (zgradama i njihovom opremom) i logistikom (restoranima, poštom, selidbama, namještajem, prijevozom, itd.) na različitim mjestima rada Europskog parlamenta i između njih.

Osoblje Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku pruža izravnu podršku političkoj djelatnosti Europskog parlamenta.

Uprava za integrirano upravljanje infrastrukturom traži jednog djelatnika za tehniku i logistiku u području upravljanja zgradama u sklopu Odjela za radove održavanja u Bruxellesu.

Opis zadaća:

1)               ažuriranje referentnih planova za softver GPI-Espaces (softver za upravljanje prostorima Europskog parlamenta)

2)               kontrola i korekcija planova izrađenih u programu Autocad prema DIN standardu i različitim vrstama prostora

3)               pružanje podrške uslugama označavanja i infografike (3D slike, program lllustrator)

4)               pružanje podrške različitim službama parlamenta za pretraživanje dokumenata u papirnatom ili elektroničkom obliku (planovi, tehnički podaci itd.).

 

Uvjeti za prijavu

a.      Opći uvjeti

-       biti državljanin jedne od država članica Europske unije

-       ispunjavati sve zakonske obaveze zemlje koje se odnose na odsluženje vojnog roka

-       jamčiti ispunjavanje moralnih standarda potrebnih za obavljanje dužnosti.

b.     Posebni uvjeti

       i.          Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

-        diploma o završenom sveučilišnom studiju, ili

-        srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom koja omogućuje visoko obrazovanje te odgovarajuće radno iskustvo od najmanje tri godine, ili

-        ako je opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje ili profesionalno iskustvo istovrijedne razine.

Razmatrat će se isključivo kvalifikacije stečene u državama članicama EU-a ili kvalifikacije koje su nadležna tijela dotičnih država članica (na primjer ministarstvo obrazovanja) priznala kao jednakovrijedne. Nadalje, prije mogućeg zapošljavanja kandidati upisani u bazu podataka bit će pozvani da dostave dokumente koji potkrepljuju podatke sadržane u prijavi (diplome, potvrde i ostala popratna dokumentacija).

     ii.          Poznavanje jezika

Kandidati moraju odlično poznavati (najmanje razina C1[1]) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski.

te

dobro poznavati (minimalno razina B2[1]) engleski ili francuski jezik (jezik 2).

Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Kandidati se obavještavaju da su jezici 2 (engleski i francuski) koji se koriste za izradu ove baze podataka definirani u skladu s interesom službe Generalne uprave za infrastrukturu i logistiku.   Osobe moraju biti u stanju razumjeti zadatke koji im se dodijele, postupati s predmetima i uspješno komunicirati s vanjskim sugovornicima te sa svojim nadređenima i kolegama.

U komunikaciji unutar i između odjela glavne uprave koja je objavila ovaj natječaj najčešće se koristi francuski jezik. To je također uobičajeni jezik komunikacije s vanjskim sugovornicima. Engleski je jezik koji se najčešće koristi u komunikaciji s drugim upravama u okviru Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku, s drugim glavnim upravama te s političkim i administrativnim tijelima Parlamenta, posebno za sastavljanje dokumenata.

Osim toga, upute i mjerodavni propisi sastavljaju se na engleskom i francuskom te moraju biti dostupni i objavljeni na oba jezika.

Stoga se, kako bi mogle obavljati svoje dužnosti i osigurati neometano funkcioniranje službi, od osoba koje će se zaposliti očekuje da u razumnom roku budu u stanju učinkovito raditi i komunicirati na barem jednom od ta dva jezika.

Povrh toga, kako bi se osigurala jednakost postupanja, svi kandidati, pa tako i oni kojima je jedan od tih dvaju jezika prvi službeni jezik, moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja drugog od tih dvaju jezika.

 

Baza podataka

Ako

–             ispunjavate opće uvjete za prijavu

–             te ako ste ispunili obrazac za prijavu na platformi APPLY4EP i pravilno naznačili kodove (vidi „Podnošenje prijava” u nastavku) u skladu s pravilima i unutar zadanog roka,

vaše će ime biti upisano u bazu podataka.

Odluka o upisu vašeg imena temelji se isključivo na informacijama navedenim u obrascu za prijavu i priloženim dokumentima. U slučaju zapošljavanja te će informacije i dokumenti biti naknadno provjereni.

 

Podnošenje prijava

Zainteresirane osobe moraju popuniti obrazac za prijavu putem platforme APPLY4EP. Prijava je moguća isključivo putem navedene platforme.

Nakon otvaranja računa morate učitati svoj detaljan životopis.

Morate to učiniti koristeći se formatom Europass koji možete naći na sljedećoj poveznici: 

https://europa.eu/europass/hr

Nakon toga morate dovršiti obrazac za prijavu.  

U poljima:

Stručno iskustvo i/ili diplome: Kandidati moraju unijeti posebne kodove navedene u vodiču u prilogu, nakon čega slijedi detaljan opis poslova koje ste obavljali/stečenih diploma. Moguće je odabrati više mogućnosti.

Primjeri (vidjeti i vodič u prilogu):               

TIbms – diplomirani inženjer...

TRef + TGcad – djelatnik odgovoran za koordinaciju projekata označavanja te njihovo tehničko i administrativno praćenje tehnički crtač odgovoran za provjeru tehničkih crteža...

Te se informacije moraju potkrijepiti popratnim dokumentima.

Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2020. Prijave zaprimljene nakon tog datuma neće biti prihvaćene.

Uvrštavanje u bazu podataka nije jamstvo zapošljavanja. Ako se otvori mogućnost zapošljavanja, službe za zapošljavanje pregledavaju bazu podataka i pozivaju kandidate čiji profil najbolje odgovara zahtjevima radnog mjesta. Ako se utvrdi da su navedeni podaci netočni, kandidate se isključuje iz daljnjeg postupka te se njihovo ime briše iz baze podataka.

Europski parlament u svojim postupcima odabira primjenjuje strogu politiku jednakih mogućnosti kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim kandidatima.

Uvjeti rada u institucijama EU-a navedeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (CEOS). Pregled režima rada možete pronaći na sljedećoj adresi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE  (glava IV., str. 209 „Ugovorno osoblje”)

Osnovna mjesečna plaća 1. srpnja 2019. iznosi između 2 154,58 i 3 120,96 EUR (funkcijska skupina II), ovisno o stupnju obrazovanja i stručnom iskustvu kandidata.[1] Vidi Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) - https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference