This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KÖZLEMÉNY ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK (III. BESOROLÁSI CSOPORT) AZ ÉPÜLETEK TERÜLETÉN (NŐ VAGY FÉRFI) M/F

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Szervezeti egység : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 04/2020
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített útmutatót.

A Parlament Főtitkársága azzal a céllal teszi közzé e közleményt, hogy az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságán (DG INLO) belül létrehozzon egy, az épületek területére vonatkozó pályázói adatbázist (szerződéses alkalmazottak, III. besorolási csoport).

Az adatbázis célja pályázói lista összeállítása brüsszeli álláshelyek betöltése céljából.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok befogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más meggyőződésen, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon alapuló – megkülönböztetést.

Az adatbázisban szerepelni kívánó személyek az APPLY4EP platformon keresztül nyújthatják be önéletrajzukat és tölthetik ki a jelentkezési lapot, első lépésként létrehozva felhasználói fiókjukat. Ehhez figyelmesen el kell olvasniuk ezt a közleményt, az „Online jelentkezés” fülre kell kattintaniuk és követniük kell az utasításokat. A felhasználói fiókot az APPLY4EP platformon csak egyszer kell létrehozni. A fiókban regisztrált személyes adatokat az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet teljes körű tiszteletben tartásával kezelik, és azok aktualizálásuk érdekében később is módosíthatók.

A munkakör leírása

A DG INLO hozzájárul az infrastruktúrák (épületek és azok felszerelései) és a logisztika (étkeztetés, postaszolgálat, költöztetés, bútorok, közlekedés stb.) megfelelő irányításához az Európai Parlamenten belül és annak különböző munkahelyei között.

A DG INLO-nál dolgozó férfiak és nők közvetlenül támogatják az Európai Parlament politikai tevékenységeit.

Az Integrált Ingatlankezelési Igazgatóság építésztechnikusokat keres két brüsszeli osztályára az alábbi területekre:

A Brüsszeli Integrált Ingatlankezelési Osztályon:

a) fűtő, szellőztető és légkondicionáló rendszerek (HVAC)
b) elektromos berendezések
c) szerkezeti és másodlagos munkák
d) számítógéppel támogatott karbantartás-irányítási rendszer (CMMS)
e) higiénia, zöldterületek és kulcsok
f) szolgáltatásminőség és ügyfél-elégedettség

A Brüsszeli Karbantartási Munkálatok Osztályon:

g) Mechanikai, villamos energiai és vízvezeték-szerelési munkák
h) Épületbefejezési munkálatok
i) Műszaki rajzoló
j) Jelzések

Elvégzendő feladatok:

a) HVAC:

Az osztály HVAC-, szaniter- és épületinformatikai berendezéseinek kezeléséért felelős szakemberével közösen:
1) E berendezések karbantartására irányuló műszaki és adminisztratív ellenőrzések biztosítása a műszaki berendezések működtetésére és karbantartására vonatkozó szerződések keretében
2) Műszaki, adminisztratív és pénzügyi dokumentumok (ajánlattételhez szükséges dokumentáció, ajánlati felhívások, árajánlatkérés az ajánlatok elemzésével, műszaki jelentések) elkészítése, szerkesztése, megszervezése, elemzése és ellenőrzése
3) Külső szolgáltatók (karbantartási vállalatok, tanácsadó cégek) munkájának – ideértve a munkafelkéréseket is – koordinálása, nyomon követése és minőség-ellenőrzése
4) A különböző külső szolgáltatók általi munkavégzés és a Parlament műszaki szolgáltatásai közötti koordináció biztosítása

b) Elektromos berendezések:

Az osztály elektromos berendezéseinek kezeléséért felelős szakemberével közösen:
1) E berendezések karbantartására irányuló műszaki és adminisztratív ellenőrzések biztosítása a műszaki berendezések működtetésére és karbantartására vonatkozó szerződések keretében
2) Műszaki, adminisztratív és pénzügy dokumentumok (ajánlattételhez szükséges dokumentáció, ajánlati felhívások, árajánlatkérés az ajánlatok elemzésével, műszaki jelentések) elkészítése, szerkesztése, megszervezése, elemzése és ellenőrzése
3) Külső szolgáltatók (karbantartási vállalatok, tanácsadó cégek) munkájának – ideértve a beavatkozási kérelmeket is – koordinálása, nyomon követése és minőség-ellenőrzése
4) A különböző külső szolgáltatók általi munkavégzés és a Parlament műszaki szolgáltatásai közötti koordináció biztosítása

c) Szerkezeti és másodlagos munkák:

Az osztály illetékes szakembereivel közösen:
1) A szerkezeti és másodlagos munkák ellenőrzésére vonatkozó szerződések operatív irányításának biztosítása
2) A biztonsági és egészségügyi koordinációra, valamint az ellenőrzésekre vonatkozó szerződések operatív irányításának biztosítása
3) A másodlagos és szerkezeti munkák felújítására és karbantartására vonatkozó szerződések operatív irányításának biztosítása
4) Műszaki, adminisztratív és pénzügyi dokumentumok (ajánlattételhez szükséges dokumentáció, ajánlati felhívások, árajánlatkérés az ajánlatok elemzésével, műszaki jelentések) elkészítése, szerkesztése, megszervezése, elemzése és ellenőrzése
5) Külső szolgáltatók (karbantartási vállalatok, tanácsadó cégek) munkájának – ideértve a munkafelkéréseket is – koordinálása, nyomon követése és minőség-ellenőrzése
6) A különböző külső szolgáltatók általi munkavégzés és a Parlament műszaki szolgálatai közötti koordináció biztosítása

d) Számítógéppel támogatott karbantartás-irányítási rendszer (CMMS)

1) A CMMS operatív irányításának biztosítása a jelentéstétellel (fő teljesítménymutatók [KPI]) és a megelőző karbantartás megtervezésével a Brüsszeli Integrált Ingatlankezelési Osztály „Üzemeltetés és Műszaki karbantartás” egységében
2) A CMMS fejlesztésére irányuló projektek kezdeményezése, kidolgozása, megszervezése és ellenőrzése, automatizált jelentéstétel KPI-vel/hatékonysági és ügyfél-elégedettségi mutatókkal és a berendezések fenntartása

e) Higiénia, zöldterületek és kulcsok

1) A takarítási szolgáltatások, a hulladékgyűjtés és a zöldterületek kezelésére vonatkozó szerződések operatív irányításának biztosítása
2) A szolgáltatások minőségére és az elvégzett munkákra irányuló ellenőrzés koordinálása
3) A szerződések adminisztratív, költségvetési és pénzügyi nyomon követése
4) Koordinálás biztosítása a Parlament többi műszaki szolgálatával

f) Szolgáltatásminőség és ügyfél-elégedettség:

1) A szerződő felek által nyújtott szolgáltatások elvégzésének és minőségének ellenőrzése, különösen a másodlagos és szerkezeti munkák területén
2) Az épülethasználók kéréseinek feldolgozása és kezelése a szerződő felekkel együttműködve
3) Az ügyfél-elégedettségi mutatók ellenőrzése és elemzése
4) A különböző külső szolgáltatók beavatkozásai és a Parlament műszaki szolgáltatásai közötti koordináció biztosítása

g) Mechanikai, villamos energiai és vízvezeték-szerelési munkák

Az osztály különleges technikák csoportjában:
1) A HVAC-, villamos energetikai és szaniterberendezésekkel kapcsolatos munkálatok műszaki és adminisztratív ellenőrzésének biztosítása
2) Műszaki, adminisztratív és pénzügyi dokumentumok (ajánlattételhez szükséges dokumentáció, ajánlati felhívások, árajánlatkérés az ajánlatok elemzésével, műszaki jelentések) elkészítése, szerkesztése, megszervezése, elemzése és ellenőrzése
3) A szerződő felek (szolgáltatók, tanácsadó cégek) munkájának koordinálása, nyomon követése és minőség-ellenőrzése
4) A különböző külső szolgáltatók általi munkavégzés és a Parlament műszaki szolgálatai közötti koordináció biztosítása

h) Épületbefejezési munkálatok:

Az osztály épületbefejezésért felelős szakembereivel közösen:
1) Az épületbefejezési munkálatok (belső válaszfalak, falak és padlók burkolása, egyedi kialakítások, igény szerinti asztalosmunkák, álmennyezetek, álpadlók stb.) műszaki és adminisztratív ellenőrzésének biztosítása
2) Műszaki, adminisztratív és pénzügyi dokumentumok (ajánlattételhez szükséges dokumentáció, ajánlati felhívások, árajánlatkérés az ajánlatok elemzésével, műszaki jelentések) elkészítése, szerkesztése, megszervezése, elemzése és ellenőrzése
3) A szerződő felek (szolgáltatók, tanácsadó cégek) munkájának koordinálása, nyomon követése és minőség-ellenőrzése
4) A különböző külső szolgáltatók munkavégzése és a Parlament műszaki szolgáltatásai közötti koordináció biztosítása

i) Műszaki rajzoló:

1) A munkálatok befejezését követően az épületek AutoCAD-terveinek frissítése (építészet vagy különleges technikák), a külső szerződő felek által eszközölt módosítások ellenőrzése Helyszíni felmérések
2) A külső szerződő felektől kapott, tényleges kivitelezést rögzítő akták (tervek, műszaki dokumentációk) ellenőrzése és archiválása (papírformátumban és elektronikus adatbázis alapján)
3) Építészeti vagy különleges műszaki projektek megrajzolása
4) A Parlament különböző szolgálatainak támogatása a papír- vagy elektronikus formátumú adatok felkutatásában (tervek, műszaki adatok stb.)

j) Jelzések:

Az osztály jelzésekkel foglalkozó szakemberével közösen:
1) Jelzésekkel kapcsolatos megoldások és koncepciók kidolgozása a megfelelő szoftverek (Autocad, Photoshop, Illustrator stb.) használatával
2) A jelzésekkel kapcsolatos projektek összehangolásának, műszaki és adminisztratív ellenőrzésének biztosítása
3) Műszaki jellemzők elkészítése és szerkesztése az eseti ajánlatkérésekhez vagy ajánlati felhívásokhoz, a szerződő felek műszaki ajánlatainak és felhívásainak elemzése
4) Jelzésekkel kapcsolatos munkálatok helyszínen történő ellenőrzése, az ütemezés ellenőrzése, a szolgáltatások minőségének ellenőrzése, a többi illetékes szolgálattal való koordináció

Pályázati feltételek

a. Általános feltételek

 A pályázó az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára.
 A katonai szolgálat tekintetében eleget tett országa törvényi kötelezettségeinek.
 Rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b. Egyedi feltételek

i. Végzettség, diplomák és szükséges ismeretek

- Oklevéllel igazolt, felsőfokú végzettség, vagy
- felsőfokú tanulmányokra jogosító, bizonyítvánnyal igazolt középfokú végzettség és megfelelő területen szerzett, legalább háromévi szakmai tapasztalat, vagy
- amennyiben a szolgálat érdekei úgy kívánják, ezzel egyenértékű szakképzés vagy szakmai tapasztalat.

Csak az EU tagállamainak hatóságai (például az oktatási minisztérium) által kiadott, vagy az általuk egyenértékűnek elismert oklevelek fogadhatók el. Emellett az adatbázisban szereplő pályázókat esetleges felvételük előtt felkérik azon okmányok rendelkezésre bocsátására, amelyek alátámasztják a jelentkezési lapon megadott információkat (diplomák, tanúsítványok és egyéb igazoló iratok).

ii. Nyelvismeret

A jelentkező rendelkezik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének rendkívül alapos (legalább C1-es szintű) ismeretével (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

és

az angol vagy francia nyelv igen magas (legalább B2-es (1)) szintű ismeretével (2. nyelv).

A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szóban forgó adatbázis létrehozása céljából a 2. nyelv (angol és francia) meghatározása az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatósága szolgálati érdeke alapján történt. A pályázóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megértsék az elvégzendő feladatokat, kezeljék az aktákat és hatékony kommunikációt folytassanak a külső érdekelt felekkel, valamint a vezetőséggel és a kollégákkal.
A főigazgatóság osztályain és osztályai között a francia a leggyakrabban használt nyelv. Emellett a külső tárgyalópartnerekkel folytatott kommunikáció is rendszerint franciául történik. A Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság többi igazgatóságával, a többi főigazgatósággal és az intézmény politikai és adminisztratív szerveivel folytatott kommunikáció leggyakrabban angolul zajlik, különösen a dokumentumok kidolgozása esetében.
Továbbá angol és francia nyelven készülnek az alkalmazandó utasítások és szabályok, és azokat a nyilvánosság számára is e két nyelven kell hozzáférhetővé tenni.
Következésképpen a felvett alkalmazottaknak feladataik ellátása és a szolgáltatások megfelelő működése érdekében képeseknek kell lenniük arra, hogy belátható időn belül legalább e két nyelv egyikén hatékonyan végezzék munkájukat és kommunikáljanak.
Az egyenlő bánásmód jegyében ugyanakkor minden pályázótól – még abban az esetben is, ha első hivatalos nyelvként e két nyelv valamelyikét jelölte meg – megköveteljük egy második nyelv kielégítő szintű ismeretét, amelynek e két nyelv közül a meg nem jelölt másik nyelvnek kell lennie.

Adatbázis

Amennyiben
– az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
– kitöltötte a jelentkezési lapot az APPLY4EP platformon és helyesen adta meg a kódokat (lásd alább „A pályázatok benyújtása”) az előírt módon és határidőn belül,

az Ön neve bekerül az adatbázisba.

A nyilvántartásba vétel kizárólag a jelentkezési lapon feltüntetett információk és a csatolt okiratok alapján történik. Ezeket az információkat és dokumentumokat utólag, a pályázó esetleges felvétele esetén ellenőrzik.

A pályázatok benyújtása

Az adatbázisban szerepelni kívánó személyeknek az APPLY4EP platformon keresztül, online kell kitölteniük jelentkezési lapot. Pályázat benyújtása csak ezen a platformon keresztül lehetséges.

Felhasználói fiókjának létrehozását követően fel kell töltenie részletes önéletrajzát.

Ehhez az Europass formátumot kell használnia, amelyet az alábbi linken talál:

https://europa.eu/europass/hu

Ezután ki kell töltenie a jelentkezési lapot.
Az alábbi mezőket kell kitölteni:

Szakmai tapasztalat és/vagy Oklevelek: Tájékozódjon a mellékelt útmutatóban jelzett speciális kódokról, amelyeket a betöltött funkciók/vagy oklevél részletes leírása követ. Többszörös választási lehetőség megengedett.

Példák (a mellékelt útmutatóban is szerepelnek példák):
TArch – Főépítész az alábbi felelősségi körrel: …
TElec – Mérnöki oklevél, villamos energiai szakirány
TElec + THvac – Technikus az alábbi felelősségi körrel: ….

Ezeket az információkat igazoló iratokkal kell alátámasztani.

A jelentkezések benyújtási határideje: 2020. szeptember 15. Az ennél az időpontnál később beérkező pályázatok nem fogadhatók el.

Az adatbázisba való bekerülés nem jelent biztosítékot munkaviszony létesítésére. Szerződéskötés lehetőségének felmerülése esetén a felvétellel foglalkozó szervezeti egységek betekintenek az adatbázisba és behívják azokat a pályázókat, akiknek a profilja a legjobban megfelel a betöltendő álláshely követelményeinek. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a megadott adatok pontatlanok, a pályázatot kizárják az eljárásból és a pályázó nevét törlik az adatbázisból.

Az Európai Parlament kiválasztási eljárásai során szigorúan az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, hogy egyenlő elbánást biztosítson valamennyi pályázó számára.

Az uniós intézményeknél való munkavégzés feltételeit az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek („alkalmazási feltételek”) határozzák meg. Az alkalmazási feltételek egészének megismeréséhez kérjük, látogasson el az alábbi címre:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (IV. cím, 209. o., „Szerződéses alkalmazottak”)

2019. július 1-jén a havi alapilletmény összege 2 758,47 és 4 520,54 euró közé esik (III. besorolási csoport), a jelölt képesítései és egyedi szakmai tapasztalatai függvényében.

(1) Lásd a közös európai nyelvi referenciakeretet (CECR) - https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference