This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OBAVIJEST O USPOSTAVI BAZE PODATAKA UGOVORNI DJELATNICI (FUNKCIJSKA SKUPINA IV) U PODRUČJU UPRAVLJANJA ZGRADAMA (ŽENSKOG ILI MUŠKOG SPOLA) M/F

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 15/09/2020 23:59
Služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 05/2020
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Također vas molimo da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitate Vodič za kandidate.

Glavno tajništvo Europskog parlamenta šalje ovu obavijest radi uspostave baze podataka kandidata za mjesta ugovornih djelatnika (funkcijska skupina IV) u području upravljanja zgradama, koje potpada pod Glavnu upravu za infrastrukturu i logistiku (DG INLO).

Kandidatima iz te baze podataka popunjavat će se rezervna lista za zapošljavanje u Bruxellesu.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkih ili drugih stajališta, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovinskog stanja, rođenja, invalidnosti, dobi ili seksualne orijentacije.

Osobe zainteresirane za mjesto u opisanoj bazi podataka svoj životopis i prijavu mogu poslati preko platforme APPLY4EP, otvorivši prethodno korisnički račun. Mole se da prije toga pažljivo pročitaju ovu obavijest, zatim kliknu na tipku „Prijavite se preko interneta“ i slijede upute. Korisnički račun za platformu APPLY4EP dovoljno je otvoriti jednom. Sa svim podacima osobnog karaktera upisanim u korisnički račun postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a moći će ih se po potrebi izmijeniti kako bi ostali ažurirani.

Opis dužnosti

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku pridonosi dobrom upravljanju infrastrukturom (zgradama i njihovom opremom) i logistikom (restoranima, poštom, selidbama, namještajem, prijevozom, itd.) na različitim mjestima rada Europskog parlamenta i između njih.

Njezino osoblje pruža izravnu podršku političkoj djelatnosti Europskog parlamenta.

Njezina Uprava za integrirano upravljanje infrastrukturom traži jednog arhitekta/inženjera za rad u području osiguranja od požara u sklopu Odjela za poslove održavanja u Bruxellesu.

Opis zadaća:

Zajedno s upraviteljem instalacija za protupožarno osiguranje u Odjelu:
1) praćenje (tehničko i administrativno) tijeka poslova koji se odnose na modernizaciju instalacija za detekciju i zaštitu od požara u zgradama u Bruxellesu
2) pripremanje, sastavljanje, organiziranje, analiziranje i praćenje tehničkih, administrativnih i financijskih dosjea (specifikacije, pozivi na nadmetanje, zahtjevi za dostavu ponuda, analiza ponuda, tehnička izvješća)
3) koordinacija, analiza i praćenje kontrole kvalitete isporučenog posla vanjskih dobavljača (poduzeća za održavanje, projektantskih ureda), uključujući zahtjeve za intervenciju
4) koordiniranje intervencija različitih vanjskih dobavljača s radom drugih tehnički službi Parlamenta

Uvjeti za prijavu

a. Opći uvjeti

 - biti državljani jedne od država članica Europske unije
 - ispunjavati sve zakonske obveze zemlje koje se odnose na odsluženje vojnog roka,
 - jamčiti ispunjavanje moralnih standarda potrebnih za obavljanje dužnosti

b. Posebni uvjeti

i. Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

- diploma o završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalentnoj razini obrazovanja ili
- ako je to opravdava interes službe, završeno stručno osposobljavanje ili stručno iskustvo ekvivalentne razine

Prihvaćaju se samo isprave izdane ili priznate kao ekvivalentne od strane vlasti država članica EU-a (npr. ministarstva obrazovanja). Prije svakog eventualnog zapošljavanja, kandidati čiji su podaci u predmetnoj bazi podataka bit će pozvani da dostave dokumente kojima se potvrđuju informacije sadržane u prijavi (diplome, potvrde i druga dokumentacija koja služi u tu svrhu).

ii. Poznavanje jezika

Morate odlično poznavati (minimalno na razini C1 (1)) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski.

te

vrlo dobro poznavati (minimalno na razini B2 (1)) engleski ili francuski jezik (jezik 2).

Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Kandidati se obavještavaju da su engleski i francuski utvrđeni kao drugi jezici u svrhu uspostave ove baze podataka u skladu s interesima službe Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku. Traži se sposobnost razumijevanja dodijeljenih zadataka, procesuiranja dosjea i učinkovitog komuniciranja s vanjskim suradnicima, nadređenima i kolegama.
U komunikaciji unutar i između odjela Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku najčešće se upotrebljava francuski jezik. Francuski je također uobičajeni jezik komunikacije s vanjskim suradnicima. Engleski je jezik koji se najčešće upotrebljava u komunikaciji s drugim upravama unutar Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku, s drugim glavnim upravama te s političkim i administrativnim tijelima Parlamenta, naročito za sastavljanje dokumenata.
Osim toga, upute i mjerodavni propisi u području sigurnosti zgrada sastavljaju se na engleskom i francuskom te moraju biti dostupni i objavljeni na oba ta jezika.
Stoga se, kako bi mogle obavljati svoje dužnosti i osigurati neometano funkcioniranje službi, od osoba koje će se zaposliti očekuje da u razumnom roku budu u stanju učinkovito raditi i komunicirati na barem jednom od ta dva jezika.
Kako bi se osigurala jednakost postupanja, svi kandidati, pa tako i oni kojima je jedan od tih dvaju jezika prvi službeni jezik, moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja drugog od tih dvaju jezika.

Baza podataka

Ako
– ispunjavate opće uvjete za prijavu i
– ako ste ispunili obrazac za prijavu preko platforme APPLY4EP te ispravno naveli kodove (vidi dolje „Podnošenje prijava“) u skladu s traženim modalitetima i rokovima,

vaše će ime biti uvršteno u bazu podataka.

Upis u bazu podataka vrši se isključivo na temelju informacija koje su naznačene u obrascu za prijavu i dokumentima koje budete priložili. Te informacije i dokumenti bit će provjereni a posteriori, prilikom eventualnog zapošljavanja.

Podnošenje prijava

Zainteresirane osobe moraju ispuniti obrazac za prijavu preko internetske platforme APPLY4EP. Ona je jedini način podnošenja prijave.

Nakon što ste otvorili korisnički račun, trebate učitati svoj detaljan životopis.

Životopis mora biti sastavljen u formatu Europass, koji ćete naći na sljedećoj poveznici:

https://europa.eu/europass/hr

Zatim morate ispuniti obrazac za prijavu.

U rubrici:

Stručno iskustvo i/ili diplome morate prvo upisati posebne kodove navedene u priloženom vodiču, a zatim detaljno opisati dužnosti koje ste imali odnosno diplome koje ste stekli. Moguć je višestruki izbor.

Primjeri (vidi također primjere iz vodiča koji se nalazi u prilogu):
TArch - diplomirani arhitekt
MIfir + MIbms - odgovoran za osiguranje od požara u zgradi od... te upravljanje... .

Navedeni podaci moraju biti potkrijepljeni odgovarajućim dokumentima.

Rok za podnošenje prijava je 15. rujan 2020. Prijave prispjele nakon tog datuma neće se razmatrati.

Uvrštavanje u bazu podataka nije jamstvo za zapošljavanje. Ako se otvori mogućnost zapošljavanja, službe za zapošljavanje pregledavaju bazu podataka i pozivaju kandidate čiji profil najbolje odgovara potrebama radnog mjesta koje se na taj način popunjava. Ako se utvrdi da su informacije iz prijave netočne, osoba koja ju je podnijela isključuje se iz daljnjeg postupka, a njezino ime briše iz baze podataka.

Europski parlament u svojim selekcijskim postupcima dosljedno provodi politiku jednakih mogućnosti kako bi zajamčio ravnopravnost u postupanju prema svim kandidatima.

Uvjeti rada pri europskim institucijama utvrđeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Sva pravila koja se odnose na uvjete rada možete pogledati ovdje:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (glava IV, stranica 210, „Ugovorno osoblje“)

Osnovna mjesečna plaća 1. srpnja 2019. iznosi između 3532,26 i 6547,83 EUR (funkcijska skupina IV), ovisno o stupnju obrazovanja i stručnom radnom iskustvu kandidata.

(1) Vidi Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) - https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference