This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΕΣ - SAP (AD6 / AD9)

Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 13/04/2023 17:00
Υπηρεσία : 11-Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Οδηγός προς τους υποψηφίους :
Δήλωση :

Προτού υποβάλετε την αίτησή σας, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό για τους υποψηφίους/τις υποψήφιες, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης.

Ο Οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης και θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες επιλογής, καθώς και τον τρόπο υποβολής αίτησης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:     

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

1. Γενικά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να διοργανώσει, βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης), διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (ΓΔ FINS).

Η ΓΔ FINS αναζητά επαγγελματίες με υψηλές γνώσεις και ικανότητες, που είναι σε θέση να βοηθήσουν στη διαχείριση και συντήρηση της πλατφόρμας SAP S4HANA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης. Η διαδικασία επιλογής αποσκοπεί κυρίως στην πλήρωση κενών θέσεων στη μονάδα του κέντρου ικανοτήτων του FMS στο Λουξεμβούργο.

Η πρόσληψη θα γίνει στους βαθμούς AD 6 και AD 9.

Η διαδικασία επιλογής αποσκοπεί στην κατάρτιση πίνακα 10 επιτυχόντων/επιτυχουσών ανά βαθμό.

Για τον βαθμό AD 9, πρώτο κλιμάκιο, ο βασικός μισθός ανέρχεται σε 8 786,88 EUR μηνιαίως.

Για τον βαθμό AD 6, πρώτο κλιμάκιο, ο βασικός μισθός ανέρχεται σε 6 066,59 EUR μηνιαίως.

Ο μισθός αυτός υπόκειται στον ενωσιακό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης. Απαλλάσσεται από εθνικό φόρο. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν οι επιτυχόντες/επιτυχούσες μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την επαγγελματική τους πείρα. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, με επιδόματα.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά δύο βαθμούς (AD 6 και AD 9). Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν μόνο βαθμό. Επομένως, όπως αναφέρεται στην ενότητα Β.1 της ανακοίνωσης πρόσληψης, πρέπει να επιλέξουν βαθμό κατά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δεν μπορούν να αλλάξουν την επιλογή τους αφότου επικυρωθεί η ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να μεταφέρει αιτήσεις για τον βαθμό AD 9 στον βαθμό AD 6.  Οι προϋποθέσεις για την αλλαγή βαθμού καθορίζονται στην ενότητα Β.1 της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις αιτήσεις ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, το θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, και την ατομική ή οικογενειακή κατάσταση.

 

2. Περιγραφή καθηκόντων

2.1. Μονάδα κέντρου ικανοτήτων του FMS

Η βασική αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών (ΓΔ FINS) είναι να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να διαχειρίζεται υπεύθυνα τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τον προϋπολογισμό του ίδιου του Κοινοβουλίου.

Για τον σκοπό αυτόν, η ΓΔ FINS διασφαλίζει:

 • χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού που τίθεται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
 • διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση του εν λόγω προϋπολογισμού·
 • στήριξη των πολιτικών παραγόντων του Κοινοβουλίου σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η ΓΔ FINS διαμορφώνει ένα απλουστευμένο περιβάλλον εργασίας για όλους τους οικονομικούς φορείς, προκειμένου να διευκολύνει την εκπλήρωση των οικονομικών καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η μονάδα του κέντρου ικανοτήτων του FMS έχει αναλάβει την ευθύνη της υλοποίησης και συντήρησης του κεντρικού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης (FMS) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το FMS εισήχθη στο περιβάλλον δημοσιονομικών εφαρμογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2020. Ενσωματώνει σε ένα εργαλείο την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την οικονομική λογιστική, τη διαχείριση συμβάσεων, τη διαχείριση απογραφών και τη λογιστική κοστολόγησης.

Η μετάβαση στο FMS επέτρεψε επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 • να εξορθολογίσει, να τυποποιήσει και να αυτοματοποιήσει βασικές δημοσιονομικές και οικονομικές διαδικασίες·
 • να βελτιώσει την προβολή και τη διαθεσιμότητα κρίσιμων για τη λήψη αποφάσεων πληροφοριών για τα ανώτατα και μεσαία στελέχη·
 • να ελέγχει καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους, ΤΠ και οικονομικούς).

Πρόσφατα διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του FMS ώστε να συμπεριλάβει νέους τομείς που καλύπτουν άλλες διαδικασίες, όπως ο υπολογισμός των αποδοχών, αποζημιώσεων και συντάξεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ) και η δημιουργία νέων οικονομικών εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση.

 

2.2. Καθήκοντα

Η μονάδα του κέντρου ικανοτήτων του FMS θα είναι η κύρια μονάδα όπου μπορούν να προσληφθούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι/επιτυχούσες υποψήφιες. Οι επιχειρησιακοί αναλυτές/επιχειρησιακές αναλύτριες που θα προσληφθούν θα εργάζονται στην αγγλική γλώσσα και αναμένεται να εκτελούν διάφορα από τα ακόλουθα καθήκοντα για την εφαρμογή και/ή συντήρηση των συστημάτων SAP που τελούν υπό τη διαχείριση της μονάδας: 

 • καθορίζουν και εφαρμόζουν διαδικαστικές λύσεις στο πλαίσιο της S4HANA για τη χρηματοδότηση και τις δημόσιες συμβάσεις. Η γνώση των εργαλείων S4HANA HCM και BW4HANA, που χρησιμοποιούνται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα·
 • συγκεντρώνουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις και τις μετατρέπουν σε λειτουργικές λύσεις·
 • εξορθολογίζουν τις διαδικασίες SAP και τις ευθυγραμμίζουν με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις·
 • σχεδιάζουν την ενσωμάτωση, στο περιβάλλον SAP, των παλαιότερων εφαρμογών των πελατών·
 • λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση των εφαρμογών SAP (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, διορθώσεις κ.λπ.)·
 • διενεργούν λειτουργικές δοκιμές· διαχειρίζονται τις δοκιμές αποδοχής από τους τελικούς χρήστες·
 • παρέχουν υποστήριξη στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης επαγγελματικής κατάρτισης·
 • συμμετέχουν στον συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών που εκτελούνται από εξωτερικούς παρόχους·
 • συμβάλλουν στην εκτέλεση των έργων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των στρατηγικών σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως τη δυνητική μελλοντική χρήση λύσεων υπολογιστικού νέφους, και ενσωματώνουν με αποδοτικό τρόπο νέα προϊόντα SAP.

 

2.3. Αναζητούμενες δεξιότητες

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι/επιτυχούσες υποψήφιες θα πρέπει να αποδείξουν ότι κατέχουν τις ακόλουθες δεξιότητες και ικανότητες σε σχέση με την εκτέλεση των ανωτέρω καθορισμένων καθηκόντων:

 • ικανότητα σαφούς και ακριβούς επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα, τόσο προφορικά όσο και γραπτά·
 • ικανότητα εντοπισμού των κρίσιμων πληροφοριών σε πολύπλοκα ζητήματα και ανάπτυξης δημιουργικών και πρακτικών λύσεων·
 • ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες, ενθάρρυνση κοινών στόχων και ανταλλαγή γνώσεων με άλλους συναδέλφους·
 • ικανότητα κατάρτισης των τελικών χρηστών και ανταλλαγής γνώσεων με αυτούς με αποδοτικό τρόπο·
 • ικανότητα ιεράρχησης των σημαντικότερων καθηκόντων και αποδοτικής οργάνωσης του φόρτου εργασίας·
 • ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση και ευελιξία προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον· 
 • ώθηση για ανάληψη πρωτοβουλίας με γνώμονα την επιτέλεση ποιοτικού έργου·
 • σαφής εστίαση στον προσανατολισμό προς τον πελάτη (εσωτερικά και εξωτερικά).

 

3. Επιλεξιμότητα

Κατά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

α)     Γενικοί όροι

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οφείλετε ειδικότερα:

 • να είστε υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να απολαύετε των πολιτικών σας δικαιωμάτων·
 • να έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που σας επιβάλλει η νομοθεσία της χώρας σας σε θέματα στρατολογίας·
 • να παρέχετε τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας εχέγγυα ήθους.

β)     Ειδικοί όροι

i)      Απαιτούμενα διπλώματα/πτυχία

Για τον βαθμό AD 6:

Πρέπει να έχετε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο επίσημα αναγνωρισμένο σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον βαθμό AD 9:

Πρέπει να έχετε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο επίσημα αναγνωρισμένο σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ή

επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο επίσημα αναγνωρισμένο σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούμενες από τουλάχιστον ένα έτος σχετικής επαγγελματικής πείρας στον τομέα της διαδικασίας επιλογής.

Τα χορηγούμενα σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα διπλώματα/πτυχία πρέπει να αναγνωρίζονται από επίσημο φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, όπως το Υπουργείο Παιδείας.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατέχουν δίπλωμα/πτυχίο το οποίο έχει εκδοθεί σε τρίτη χώρα πρέπει να παράσχουν, μαζί με την αίτησή τους, αποδεικτικό ισοτιμίας στην ΕΕ για το δίπλωμα/πτυχίο τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων/πτυχίων που έχουν αποκτηθεί εκτός ΕΕ μπορείτε να βρείτε στα δίκτυα ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Η εξεταστική επιτροπή θα λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στο Παράρτημα Ι του Οδηγού για τους υποψηφίους/τις υποψήφιες για τις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ii)     Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Εκτός από τα διπλώματα/πτυχία που παρέχουν πρόσβαση στη διαδικασία επιλογής (βλ. σημείο i) ανωτέρω), οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και τεχνικές γνώσεις σε σχέση με το σύστημα SAP.

 • Για τον βαθμό AD 6: επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 2 ετών σε σχέση με τα προαναφερθέντα καθήκοντα (ενότητα 2.2) σε εφαρμογές SAP στους τομείς των οικονομικών ή των δημόσιων συμβάσεων.
 • Για τον βαθμό AD 9: επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 10 ετών σε σχέση με τα προαναφερθέντα καθήκοντα (ενότητα 2.2) σε εφαρμογές SAP στους τομείς των οικονομικών ή των δημόσιων συμβάσεων. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει επίσης να διαθέτουν πείρα τουλάχιστον τριών ετών (η οποία μπορεί να περιλαμβάνεται στην προαναφερθείσα ελάχιστη απαίτηση των 10 ετών) σε σχέση με την πλατφόρμα S4HANA σε εφαρμογές στους τομείς των οικονομικών ή των δημόσιων συμβάσεων.

iii)     Γλωσσικές γνώσεις

Πρέπει να κατέχετε εις βάθος γνώση (τουλάχιστον σε επίπεδο C1) μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική,

και

να κατέχετε ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2) της αγγλικής γλώσσας (γλώσσα 2). Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.  Αν η γλώσσα 1 του υποψηφίου/της υποψηφίας είναι η αγγλική, η γλώσσα 2 πρέπει να είναι οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ισχύουν για κάθε τομέα γλωσσικής επάρκειας (ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ακρόαση) που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης. Οι δεξιότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που καθορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα (https://europa.eu/europass/el/common-european-framework-reference-language-skills).

Οι γλωσσικές επιλογές για την παρούσα διαδικασία επιλογής καθορίστηκαν σύμφωνα με το συμφέρον της υπηρεσίας. Λόγω της φύσης των εκτελούμενων καθηκόντων, η θέση του επαγγελματικού αναλυτή/της επαγγελματικής αναλύτριας SAP απαιτεί ειδικά προσόντα, όπως αναφέρεται στο σημείο Α.2 της παρούσας ανακοίνωσης πρόσληψης.

Σχεδόν όλες οι εργασίες της μονάδας του κέντρου ικανοτήτων του FMS εκτελούνται στην αγγλική γλώσσα. Η αγγλική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην επικοινωνία με άλλες γενικές διευθύνσεις του Κοινοβουλίου και πολιτικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με τους εξωτερικούς παρόχους συστημάτων SAP. Επίσης, η αγγλική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις συνεδριάσεις και για την παραγωγή λειτουργικών και τεχνικών εγγράφων. Συνεπώς, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας, όσοι/όσες θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην αγγλική.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία διεξάγεται βάσει εξετάσεων.

1. Εγγραφή

Η εξεταστική επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον η αίτησή σας πληροί τους ειδικούς όρους επιλεξιμότητας (ενότητα Α.3). Αν πληρούνται οι ειδικοί όροι επιλεξιμότητας, η εξεταστική επιτροπή θα σας εγγράψει στη διαδικασία προεπιλογής. Η επιτροπή βασίζει τις αποφάσεις της αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση και τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά έγγραφα.

Σημ.: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να προσδιορίζουν τον βαθμό τον οποίον αφορά η αίτηση (AD 6 ή AD 9). Όλοι οι υποψήφιοι/όλες οι υποψήφιες πρέπει επίσης να αναφορτώσουν τη δεόντως συμπληρωμένη δήλωσή τους στη σχετική ενότητα της αίτησης. Αν οι υποψήφιοι/υποψήφιες που υποβάλλουν αίτηση για βαθμό AD 9 δεν υποβάλλουν δήλωση ή αν η δήλωση είναι ελλιπής, η αίτησή τους δεν γίνεται δεκτή.

Για αιτήσεις για τον βαθμό AD 9: Κατά την επαλήθευση της επιλεξιμότητας, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να μεταφέρει μια αίτηση στον βαθμό AD 6 αν:

– οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση καθιστούν σαφές ότι ο υποψήφιος/η υποψήφια δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας για τον βαθμό AD 9, αλλά το πράττει για τον βαθμό AD 6·

και

– ο υποψήφιος/η υποψήφια, στη δήλωση, έχει συναινέσει στη μεταφορά στον βαθμό AD 6. Πρέπει να επισημανθεί ότι, αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή αν η δήλωση είναι ελλιπής, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που δεν πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας για τον βαθμό AD 9 δεν μπορούν να μεταφερθούν στον βαθμό AD 6 και, επομένως, δεν εγγράφονται στη διαδικασία επιλογής.

 

2. Εξετάσεις

 • Δοκιμασία προεπιλογής με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (MCQ)

Αν η εξεταστική επιτροπή αποφασίσει να σας εγγράψει στη διαδικασία επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στη δοκιμασία προεπιλογής με τη μορφή σειράς MCQ με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε υποβάλει την αίτησή σας:

– σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ενότητα Γ, και

– εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην ενότητα Γ.

H δοκιμασία MCQ θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

H δοκιμασία MCQ θα αποτελείται από 30 ερωτήσεις το πολύ, οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ικανότητάς σας να εντοπίζετε τις πληροφορίες που αφορούν τα ανωτέρω καθορισμένα καθήκοντα (ενότητα Α.2). Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία θα είναι 50 %.

Η δοκιμασία αυτή θα διαρκέσει 45 λεπτά το πολύ και θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

 • Γραπτή εξέταση

Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά σας σε σχέση με τα ανωτέρω καθορισμένα καθήκοντα (ενότητα A.2).

Η εξεταστική επιτροπή θα αξιολογήσει όχι μόνο τις απαντήσεις στη γραπτή εξέταση από τεχνική άποψη, αλλά και τις δεξιότητές σας όσον αφορά τη σύνταξη κειμένων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ικανότητά σας να επικοινωνείτε με δομημένο, λογικό και σαφή τρόπο.

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δοκιμασία προεπιλογής MCQ. Αν δεν έχετε λάβει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό στη δοκιμασία προεπιλογής MCQ, η γραπτή εξέταση δεν θα βαθμολογηθεί.

Η γραπτή εξέταση θα διαρκέσει το πολύ 120 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 60 μονάδες (ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός: 30 μονάδες).

Η εξέταση θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Οι 20 υποψήφιοι/υποψήφιες, για κάθε βαθμό της διαδικασίας επιλογής, που έχουν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση θα κληθούν να συμμετάσχουν στην προφορική εξέταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό στη γραπτή εξέταση. Αν χρειαστεί, η εξεταστική επιτροπή θα καλέσει όλους τους υποψηφίους/όλες τις υποψήφιες που ισοβάθμησαν στην τελευταία θέση για κάθε βαθμό.

 • Προφορική εξέταση

Συνέντευξη με την εξεταστική επιτροπή στην αγγλική γλώσσα για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά σας, καθώς και οι δεξιότητες και ικανότητές σας, σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην ενότητα Α.2 (Περιγραφή καθηκόντων), στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελό σας. Η εξεταστική επιτροπή θα εξετάσει τη γλώσσα 1 όλων των υποψηφίων που δήλωσαν ως γλώσσα 2 την αγγλική και θα εξετάσει επίσης την άλλη γλώσσα των υποψηφίων που δήλωσαν ως γλώσσα 1 την αγγλική.

Μέγιστη διάρκεια της εξέτασης: 45 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός: 20 μονάδες).

Η προφορική εξέταση μπορεί να διοργανωθεί εξ αποστάσεως.

Θα λάβετε τις οδηγίες για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε εύθετο χρόνο. Οι εξετάσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Αν δεν απαντήσετε στην πρόσκληση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν δεν παρουσιαστείτε στην εξέταση, διατρέχετε κίνδυνο να αποκλειστείτε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις παρεχόμενες οδηγίες. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ή αν προβείτε σε ενέργεια που δεν συνάδει με τις οδηγίες, θα αποκλειστείτε αμέσως.

 

3. Πίνακας εγκεκριμένων υποψηφίων

Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει πίνακα 10 εγκεκριμένων υποψηφίων για κάθε βαθμό της διαδικασίας επιλογής, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των επιλέξιμων υποψηφίων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία αποτελεί άθροισμα των μονάδων που ελήφθησαν στη γραπτή και την προφορική εξέταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι/υποψήφιες έλαβαν τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό στη γραπτή και την προφορική εξέταση. Τα ονόματα των επιτυχόντων/επιτυχουσών αναγράφονται με αλφαβητική σειρά στον πίνακα για κάθε βαθμό. Ο πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους/τις υποψήφιες που ισοβάθμησαν στην τελευταία θέση για κάθε βαθμό.

Η ισχύς του πίνακα καταλλήλων υποψηφίων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτυχόντες/επιτυχούσες που περιλαμβάνονται στον πίνακα θα ενημερωθούν σχετικώς σε εύθετο χρόνο.

Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες θα ενημερωθούν ατομικά για τα αποτελέσματά τους, ο δε πίνακας κατάλληλων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στον επίσημο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αν σας προσφερθεί θέση εργασίας, οφείλετε να καταθέσετε, για λόγους επαλήθευσης, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ιδίως των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων εργασίας σας.

Η εγγραφή σε πίνακα εγκεκριμένων υποψηφίων δεν συνιστά ούτε δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης.

 

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τρόπος υποβολής αίτησης:

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω της πλατφόρμας Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/el_EL

Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό για τους υποψηφίους/τις υποψήφιες για τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας και υποβάλετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις

13 Απριλίου 2023 στις 17.00, ώρα Λουξεμβούργου

Μόλις επικυρωθεί η αίτησή σας, θα σας αποσταλεί αυτομάτως βεβαίωση παραλαβής.

Παρακαλείστε ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ρωτήσετε σχετικά με την παρούσα διαδικασία επιλογής.