This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN YHTÄLÄISTEN MAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMISEKSI TOTEUTETTAVA SOPIMUSSUHTEISTEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTAMENETTELY

Paikka : Bryssel ; Luxemburg
Publication end on external website : 07/03/2022 18:00
Yksikkö : 00-Parlement Européen
Ref. : Positive Action Selection Procedure
Opas hakijoille :

Yleistä

Euroopan parlamentti on käynnistänyt vuonna 2022 vammaisten henkilöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävän ohjelman antaakseen näille mahdollisuuden työskennellä kyseisessä EU:n toimielimessä. Kyseessä on kahdeksas perättäinen vuosi, jolloin tällainen valintamenettely järjestetään. Parlamentti tarjoaa useita yhden vuoden työsopimuksia vammaisille henkilöille, jotka läpäisevät parlamentin järjestämän valintamenettelyn ja jotka eivät ole aiemmin työskennelleet missään EU:n toimielimessä (tässä tapauksessa työskentelyksi ei lasketa EU:n toimielimissä suoritettuja harjoittelujaksoja). Ohjelman yhteydessä vammaisiksi katsotaan henkilöt, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka haitta-aste on vähintään 20 prosenttia ja joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa saattaa estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

 

Ohjelmasta kiinnostuneita hakijoita pyydetään tutustumaan pdf-muotoiseen hakuoppaaseen (opas hakijoille) ja noudattamaan siinä annettuja ohjeita. ÄLÄ tee hakemusta tämän sivun alalaidassa olevasta painikkeesta ”Hae verkossa”.