This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PROGRAMM TA' AZZJONI POŻITTIVA 2023

Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 25/04/2023 17:00
Servizz : 00-Parlement européen
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2023
Anness 1: :
Anness 2: :
Dikjarazzjoni :

Introduzzjoni

Għad-disa' sena konsekuttiva, il-Parlament Ewropew vara l-proċedura ta' selezzjoni ta' azzjoni pożittiva (edizzjoni tal-2023) biex il-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jaħdmu f'din l-istituzzjoni tal-UE. Dan il-programm joffri lill-Parlament l-opportunità li jkollu sors diversifikat ta' kandidati u li jattira parteċipanti b'diżabilità kompetenti fis-suq.

Il-proċedura tikkonsisti fl-istabbiliment ta' lista ta' riżerva ta' 20 kandidat idonew li mbagħad jistgħu jiġu reklutati bħala aġenti kuntrattwali (l-Artikolu 3b tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea) fil-grupp ta' funzjonijiet II, III jew IV mid-Direttorati Ġenerali tas-Segretarjat. Filwaqt li l-programm ma jikkonferixxi ebda obbligu ta' reklutaġġ fuq is-Segretarjat, kull sena, il-Parlament jirrekluta sa sitt kandidati li jirnexxu f'din il-proċedura ta' selezzjoni għal perjodu ta' sena (it-tiġdid ta' dan il-kuntratt mhuwiex awtomatiku). Il-bqija tal-20 kandidat li jirnexxu jiżdiedu mar-riżerva tal-kandidati aġenti kuntrattwali, jibqgħu fil-lista ta' riżerva għal perjodu ta' 18-il xahar u mbagħad, jistgħu jiġu reklutati bħala aġenti kuntrattwali fil-gruppi ta' funzjonijiet II, III jew IV mid-Direttorati Ġenerali tas-Segretarjat (barra mill-qafas tal-Programm ta' Azzjoni Pożittiva). Il-proċedura hija miftuħa għal individwi li qatt qabel ma jkunu ħadmu f'istituzzjoni tal-UE (għall-fini ta' din il-proċedura ta' selezzjoni, it-traineeships tal-UE ma jgħoddux bħala esperjenza ta' xogħol preċedenti għal istituzzjoni tal-UE).

Għall-fini ta' dan il-programm, il-kategorija ta' persuni b'diżabilità tinkludi lil dawk li jkollhom insuffiċjenza fiżika, mentali, intellettwali jew sensorjali fit-tul ta' minimu ta' 20%, li, f'każ ta' interazzjoni ma' ostakli varji, tista' ttellifhom milli jipparteċipaw b'mod sħiħ u effettiv fis-soċjetà fuq bażi ugwali mal-oħrajn. Permezz tal-applikazzjoni tagħhom, il-kandidati jikkonfermaw li jissodisfaw dawn il-kriterji.                                                                                         

 

Kriterji ta' eleġibilità

Il-kandidati eleġibbli jinkludu dawk li:

Il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea huma: il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Ispanjol, l-Iżvediż, il-Kroat, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, it-Taljan u l-Ungeriż,

Għall-gruppi ta' funzjonijiet II (Klerikali u Segretarjali) u III (Assistenti):

  • livell ta' edukazzjoni postsekondarja ċċertifikat b'diploma; jew
  • livell ta' edukazzjoni sekondarja ċċertifikat b'diploma li jagħti aċċess għall-edukazzjoni postsekondarja, u esperjenza professjonali xierqa ta' mill-inqas tliet snin;
  • jew fejn ikun iġġustifikat fl-interess tas-servizz, taħriġ professjonali jew esperjenza professjonali ta' livell ekwivalenti.

Għall-grupp ta' funzjonijiet IV (Amministraturi):

  • livell ta' edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji kompluti ta' mill-inqas tliet snin iċċertifikati b'diploma;
  • jew fejn ikun iġġustifikat fl-interess tas-servizz, taħriġ professjonali ta' livell ekwivalenti.

Id-diplomi, kemm jekk maħruġa fi Stat Membru jew f'pajjiż mhux tal-UE, iridu jiġu rikonoxxuti minn korp uffiċjali ta' Stat Membru tal-UE, bħall-ministeru tal-edukazzjoni.

Bħala parti mill-applikazzjoni tagħhom, il-kandidati detenturi ta' diplomi maħruġa f'pajjiż terz jeħtiġilhom jipprovdu ekwivalenza tal-UE għad-diplomi tagħhom. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki mhux tal-UE fin-networks ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

F'dan ir-rigward, il-bord ta' selezzjoni jqis id-differenzi fis-sistemi edukattivi. Eżempji ta' kwalifiki minimi meħtieġa jinsabu fit-tabella li tidher fil-Gwida għall-Kandidati.

 

Proċedura ta' Selezzjoni

Malli jikkonferma l-eleġibilità tal-kandidati, il-Parlament Ewropew jistieden lill-kandidati li jissodisfaw il-kriterji biex jagħmlu testijiet b'mistoqsijiet b'għażla multipla (MCQ) ibbażati fuq il-kompjuter fl-oqsma li ġejjin: għarfien dwar l-UE, raġunament verbali, ġudizzju ta' sitwazzjonijiet. Il-konferma tal-istatus ta' diżabilità sseħħ aktar tard fil-proċedura ta' selezzjoni.

Jiġi pprovdut akkomodament raġonevoli għall-ittestjar ladarba tiġi ppreżentata nota medika li tagħti dettalji dwar ir-rekwiżiti personali. Jekk jogħġbok kun af li huma biss dawk il-kandidati li jgħaddu minn dawn it-testijiet li jistgħu jissejħu għal intervista u possibbilment jiġu reklutati mill-Parlament Ewropew.

Il-kandidati li jirnexxu, li jkunu laħqu l-marka ta' 50% meħtieġa biex jgħaddu u li jkollhom punteġġ fost l-aqwa 20 kandidat, ikunu jiffurmaw parti minn lista ta' riżerva, li tiġi kkunsidrata mid-Direttorati Ġenerali għall-karigi disponibbli, jistgħu possibbilment jissejħu għal intervisti. Jekk kandidat ma jkunx jista' jattendi personalment, l-intervista tista' ssir permezz ta' vidjokonferenza, b'vidjotelefonata, jew bit-telefown.

L-inklużjoni ta' ismek fil-lista ta' riżerva jew li tgħaddi mit-test ta' selezzjoni mhijiex garanzija li se tiġi offrut/a impjieg. Jekk isir disponibbli kuntratt, is-servizzi ta' reklutaġġ jistgħu jikkonsultaw il-lista u joħorġu stediniet lil dawk il-kandidati li l-profili tagħhom jaqblu l-aktar mar-rekwiżiti tal-kariga inkwistjoni. Jekk jirriżulta li l-informazzjoni li jkunu pprovdew ma tkunx korretta, il-kandidati jiġu esklużi mill-proċedura u isimhom jitneħħew mill-bażi ta' data.

Qabel ma jiżdiedu mar-riżerva tal-kandidati aġenti kuntrattwali, il-kandidati li jirnexxu jkunu meħtieġa jagħtu prova tad-diżabilità tagħhom (għal dan il-għan, jintbagħat ċertifikat mediku tal-Parlament Ewropew li għandu jimtela' mit-tabib tiegħek. Barra minn hekk, jistgħu jiġu mehmuża ċertifikati/dokumenti ġustifikattivi oħra). Bħala prekundizzjoni għall-impjieg, is-Servizz Mediku tal-Parlament Ewropew jivvaluta jekk id-diżabilità tissodisfax il-kriterji speċifiċi sabiex tiġi kkonfermata l-eleġibilità għall-iskema. Il-kandidati jeħtieġ li jkollhom diżabilità, li tikkawża insuffiċjenza ta' 20% jew aktar (insuffiċjenza fiżika jew mentali) sabiex jiġu kkunsidrati għal din l-opportunità. L-Iskala Ewropea tal-Klassifikazzjoni tad-Diżabilità Fiżika u Mentali għal finijiet mediċi li tintuża biex jiġi vvalutat il-grad ta' diżabilità tista' tiġi aċċessata hawnhekk: L-Iskala Ewropea tal-Klassifikazzjoni tad-Diżabilità Fiżika u Mentali.

Akkomodamenti raġonevoli għat-testijiet tal-Parlament Ewropew jiġu miftiehma, definiti u implimentati mill-Parlament Ewropew. Kandidati b'diżabilità li jeħtieġu akkomodamenti speċjali għat-testijiet tal-Parlament Ewropew għandhom jinkluduhom fl-applikazzjoni tagħhom.

Akkomodamenti raġonevoli fl-istadji sussegwenti tal-proċedura ta' selezzjoni u ta' reklutaġġ jiġu ġestiti mill-Istituzzjoni tar-reklutaġġ – f'dan il-każ il-Parlament Ewropew – u l-kandidati għandhom iħossuhom liberi jitolbuhom fl-istadju rilevanti.

 

Kif tista' tapplika?

Jekk jogħġbok applika permezz tal-pjattaforma Apply4EP sal-iskadenza ta' 25 April 2023, 17.00 (ħin ta' Brussell/il-Lussemburgu).

Jeħtieġlek taqra bir-reqqa l-Gwida għall-Kandidati annessa ma' dan l-avviż qabel timla l-formola tal-applikazzjoni u tipprovdi d-dokumenti ġustifikattivi rilevanti:

  • is-CV tiegħek;
  • id-diplomi li jikkonfermaw il-livell ta' edukazzjoni tiegħek;
  • prova ta' esperjenza preċedenti tax-xogħol (jekk kellek tali esperjenza);
  • l-għażla tiegħek tal-lingwa uffiċjali tal-UE li biha tixtieq tagħmel it-test billi timla l-formola ta' dikjarazzjoni;
  • jekk teħtieġx xi akkomodament raġonevoli għall-ittestjar jew le, billi tikklikkja l-buttuna rilevanti fuq Apply4EP.

F'każ li titlob akkomodament raġonevoli għall-fażi tal-ittestjar, jeħtieġ li timla formola tal-applikazzjoni u ibgħatha permezz ta' email lil

 PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

akkumpanjata minn ċertifikat mediku/nota tat-tabib li tiġġustifika t-talba.

Jekk jogħġbok bħala titlu tal-email ikteb: "DG PERS 2023 Positive Action Selection/RA Testing Justification Note". Jekk jogħġbok kun af li jiġu offruti wkoll akkomodamenti raġonevoli għall-ambjent tax-xogħol lill-kandidati reklutati u dawn jiġu ttrattati fi stadju aktar tard.

 

 

GWIDA GĦALL-KANDIDATI

 Biex tapplika, irid ikollok kont fuq il-pjattaforma APPLY4EP. L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu biss permezz ta' dik il-pjattaforma.

 

1. Il-ħolqien ta' kont u l-mili tal-formoli tal-applikazzjoni

Tista' toħloq kont wieħed biss. Biex toħloq il-kont tiegħek, mur fuq https://apply4ep.gestmax.eu u aqra l-informazzjoni bir-reqqa.

Ikklikkja fuq Applika online. Imbagħad, tista' jew tilloggja fil-kont Apply4EP li diġà għandek jew inkella toħloq kont billi ttella' s-CV tiegħek. Jekk toħloq kont ġdid, tintalab timla formola bid-dettalji ta' kuntatt tiegħek.

Imbagħad ikklikkja fuq Il-fażi li jmiss. Agħżel jew, jekk ikun għad hemm bżonn, tella' l-curriculum vitae tiegħek, u imla d-dikjarazzjonijiet. 

Fl-aħħar nett, ikklikkja fuq Li jmiss u imla l-partijiet obbligatorji kollha indikati b'asterisk fl-applikazzjoni.

F'każ ta' esperjenza professjonali, għandek tagħti deskrizzjoni dettaljata tad-dmirijiet li tkun wettaqt. Jeħtieġlek ittella' kopja ta' kull diploma f'dokument wieħed, preferibbilment fil-format pdf.

Fir-rigward tal-lingwi, il-lingwa 1 tiegħek titqies bħala l-lingwa materna u l-lingwa 2 tiegħek titqies bħala t-tieni lingwa li taf l-aħjar. Mhuwiex obbligatorju li tippreżenta dokument ġustifikattiv biex tagħti prova tal-għarfien tal-lingwa tiegħek.

Għad-diplomi, għandek iddaħħal id-dettalji tad-diploma/i tal-edukazzjoni sekondarja, id-diploma/i postsekondarja/i u/jew id-diploma/i universitarja/i tiegħek. Jeħtieġlek ittella' kopja ta' kull diploma f'dokument wieħed, preferibbilment fil-format pdf. Jekk id-diploma tiegħek tkun maħruġa minn pajjiż terz, din trid tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta' ekwivalenza maħruġa minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Jekk jogħġbok kun af li d-dokumenti fil-format DOC, DOCX, GIF, JPG, TXT, PDF, PNG jew RTF li jiċċertifikaw l-esperjenza professjonali u l-kwalifiki jistgħu jittellgħu f'APPLY4EP. L-ebda dokument ma jista' jkun akbar minn 5 MB.

Iċċekkja l-kont tal-APPLY4EP tiegħek regolarment. Qis li d-dettalji ta' kuntatt reġistrati tiegħek, inkluż in-numru tat-telefon u l-indirizz tal-email tiegħek, ikunu aġġornati. Is-servizzi ta' reklutaġġ jistgħu jippruvaw jikkuntattjawk bit-telefon jew bl-email. Tista' taġġorna d-dettalji ta' kuntatt tiegħek billi tilloggja fil-kont tal-kandidat tiegħek.  

 

2. Protezzjoni tad-data personali

Il-Parlament Ewropew, bħala l-korp responsabbli għall-organizzazzjoni tal-proċeduri ta' selezzjoni, jiżgura li d-data personali tal-kandidati tiġi pproċessata fir-rispett sħiħ tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 295 tal-21 ta' Novembru 2018).

 

3. Appelli

Ilmenti amministrattivi

Skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, il-parteċipanti jistgħu jindirizzaw ilment amministrattiv lis-Segretarju Ġenerali kontra deċiżjoni tal-bord ta' selezzjoni jew tal-Awtorità tal-Ħatra li taffettwahom ħażin, fi żmien tliet xhur min-notifika tad-deċiżjoni kkontestata. Jekk jogħġbok kun af li d-deċiżjonijiet li jieħu l-bord ta' selezzjoni ma jistgħux jinbidlu jew jiġu annullati minħabba l-marġni ta' apprezzament wiesa' li għandu. 

Appelli ġudizzjarji

Skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal, il-parteċipanti għandhom id-dritt li jressqu appell ġudizzjarju fi żmien tliet xhur min-notifika tad-deċiżjoni tal-bord ta' selezzjoni li taffettwahom ħażin, jew, fir-rigward tad-deċiżjonijiet li tkun ħadet l-Awtorità tal-Ħatra, min-notifika tad-deċiżjoni li tkun ittieħdet b'risposta għall-ilment. Tabilħaqq, l-appelli ġudizzjarji kontra deċiżjonijiet li tkun ħadet l-Awtorità tal-Ħatra jridu jsiru wara lment amministrattiv.

Ilmenti lill-Ombudsman Ewropew

Bħala ċittadini u residenti Ewropej, il-parteċipanti jistgħu jressqu lment lill-Ombudsman Ewropew. L-ilmenti li jsiru lill-Ombudsman m'għandhom ebda effett sospensiv fuq l-iskadenzi stabbiliti għat-tressiq tal-ilmenti amministrattivi jew għat-tressiq tal-appelli ġudizzjarji.

Il-parteċipanti jistgħu jikkonsultaw il-fajls tal-applikazzjoni tagħhom fuq talba. Jistgħu jirreferu kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe ħin.