This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

REDACTEUR VOOR HELDERE TEKSTEN IN DE ENGELSE TAAL (AD 7) M/F

Plaats : Brussel
Dienst : 00-Parlement Européen
Referentie : test

Algemeenheden

Het Europees Parlement heeft besloten de procedure ter voorziening in vijf vacatures voor ambtenaar (AD 7) bij het directoraat-generaal Vertaling te openen op basis van artikel 29, lid 2, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie. Het gezochte profiel is dat van redacteur voor heldere teksten in de Engelse taal.